Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 09 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động