Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công khai các hoạt động của nhà trường » Giáo viên tham gia các hoạt động phong trào

Giáo viên tham gia các hoạt động phong trào

Cập nhật lúc : 15:44 14/03/2019  

Thống kê giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp trường

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1