Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công khai các hoạt động của nhà trường » Giáo viên tham gia các hoạt động phong trào

Giáo viên tham gia các hoạt động phong trào

Cập nhật lúc : 15:44 14/03/2019  

Thống kê giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp trường

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1