Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công khai các hoạt động của nhà trường » Kết qua kiểm tra học kì tập trung

Kết qua kiểm tra học kì tập trung

Cập nhật lúc : 10:33 18/05/2019  

Thống kê điểm kiểm tra học kì II, năm học 2018-2019_Lớp 10

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác