Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Danh bạ điện thoại

stt

Họ và Tên

Chức vụ

ĐTDĐ

ĐTNR

1

Phạm Thị Ngọc Tâm

HT

 

 

2

Nguyễn Văn Dũng

P.HT

0979722296

3514863

3

Nguyễn Đức Thọ

P.HT

0914507029

3513914

4

Lê Thị Thu Hiền

P.HT

0914787076

 

5

Lê Thúy Ái

Giáo viên

0914207485

3827488

6

Phan Các Quỳnh Anh

Giáo viên

0942489344

3545804

7

Huỳnh Văn Ánh

TPCM

0905584035

 

8

Huỳnh Thị Tuyết Ba

Giáo viên

0914457868

3836029

9

Nguyễn Thu Bình

Giáo viên

01215660168

3515268

10

Lê Nguyễn Bảo Châu

TPCM

0908725441

3545548

11

Võ Quang Chính

Giáo viên

0983598415

3590808

12

Trần Thị Kim Cúc

Giáo viên

0947417909

 

13

Đặng Thị Ngọc Diệp

Giáo viên

0945988072

3530832

14

Nguyễn Thị Dĩnh

Giáo viên

0986398201

3529637

15

Nguyễn Tiến Duẫn

Giáo viên

01685909732

 

16

Ngô Thị Mỹ Dung

Giáo viên

0905817146

3514927

17

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giáo viên

01227473804

 

18

Lê Quang Dũng

Giáo viên

0905055536

 

19

Trần Đại Dũng

TPCM

0989638101

0935555774

20

Lê Minh Đạt

Giáo viên

01647374949

 

21

Nguyễn Thị Anh Đào

Giáo viên

01656892744

3834670

22

Trần Hưng Đức

Giáo viên

0988012232

 

23

Nguyễn Thị Hồng Duyến

Giáo viên

0972468951

3581431

24

Đỗ Thị Hương Giang

TTCM

0914955399

3836326

25

Nguyễn Thị Hương Giang

Giáo viên

01234314426

3516462

26

Bùi Thị Thu Hà

Giáo viên

0988135292

 

27

Hoàng Thị Hà

Giáo viên

0989954797

3512133

28

Trần Thị Việt Hà

Giáo viên

0914190222

3817717

29

Đinh Thanh Hải

Giáo viên

0914424969

3530980

30

Hồ Văn Hiền

Giáo viên

0916483225

3859349

31

Lê Thị Thu Hiền

Giáo viên

0935267167

3883508

32

Đoàn Chí  Hiếu

Giáo viên

0978306086

 

33

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

0977608871

3884626

34

Vũ Thanh Hoa

Giáo viên

0905035553

 

35

Hồ Văn Hòa

Giáo viên

0986409067

6525567

36

Nguyễn Duy Hoàng

Giáo viên

0905092509

3626276

37

Nguyễn Thanh Hoàng

Giáo viên

01634026011

3812023

38

Phan Thị Thái Hồng

Giáo viên

0985346191

 

39

Nguyễn Thị Lan Hương

Giáo viên

0914313697

3588475

40

Đặng Thị Thu Hương

TPCM

0905212529

 

41

Nguyễn Thị Thúy Hương

Giáo viên

0914553292

3886171

42

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

0905848665

3539169

43

Võ Xuân Kế

TTCM

0935919129

 

44

Nguyễn Quang Phi Khánh

Giáo viên

01683898047

3524060

45

Trần Duy Lam

Giáo viên

0914478685

3539702

46

Nguyễn Thị Ngọc Lan

TTCM

0914472300

3501234

47

Trần Thị Hồng Lệ

Giáo viên

01203735840

3539004

48

Hoàng Vũ Yến Linh

TTCM

0987444238

 

49

Trương Thị Hoài Linh

Giáo viên

01645911752

3539993

50

Nguyễn Thị Thúy My

Giáo viên

0949550285

3510455

51

Lê Văn Nam

Giáo viên

0976026733

 

52

Hồ Thế  Nhĩ

Giáo viên

0985781411

 

53

Hồ Thị Nga

Giáo viên

0973311299

3537457

54

Hoàng Thị Thanh Nga

Giáo viên

0977657987

3619240

55

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Giáo viên

0916442162

3817937

56

Trương Thị Thanh Nga

TTCM

0905477897

3523565

57

Phan Thị Bảo Ngọc

Giáo viên

0935479547

3514608

58

Phan Thị Hạnh Nguyên

Giáo viên

0905604477

3618728

59

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

Giáo viên

0982559246

3559246

60

Nguyễn Thị Nhơn

Giáo viên

01674715762

 

61

Lê Thị Kim Oanh

Giáo viên

0984646103

 

62

Lưu Thị Kim Oanh

Giáo viên

0934888927

 

63

Đoàn Thanh Phong

Giáo viên

0986528901

3536324

64

Nguyễn Trọng Phúc

Giáo viên

0983991705

3520116

65

Ngô Thị Quỳnh Phương

Giáo viên

01682616825

3833242

66

Tôn Nữ Anh  Phương

Giáo viên

0984570006

3524797

67

Hà Thị Phượng

TTCM

0986530907

3537381

68

Hồ Thị Phi Phượng

Giáo viên

01657348608

3522811

69

Đoàn Ngọc Quang

TTCM

0914125630

3518703

70

Cao Hữu Sĩ

TTCM

0945767284

3548555

71

Hoàng Thị Hồng Thanh

TPCM

0948496475

 

72

Văn Phước Công Thành

Giáo viên

0936441828

 

73

Từ Dạ Thảo

Giáo viên

0905655412

3525853

74

Nguyễn Quang Ái Thùy

Giáo viên

0942305320

3881016

75

Lê Thị Vân Thủy

Giáo viên

0543600191

3600191

76

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên

0914062406

3525236

77

Nguyễn Xuân Toàn

TTCM

0935552512

 

78

Trần Thị Thanh Trà

Giáo viên

0934150178

3515328

79

Trần Nguyên Trị

Giáo viên

0982550949

3550949

80

Nguyễn Thị Kim Trúc

Giáo viên

01263681970

3830044

81

Trần Anh Trung

TPCM

0983885241

3931140

82

Nguyễn Song Lâm Tuyền

Giáo viên

01223451302

3845719

83

Võ Thị Thùy Uyên

Giáo viên

0982725633

 

84

Trần Thị Thanh Vân

Giáo viên

0978056374

3537703

85

Mai Thị Thu  Vân

Giáo viên

0935936178

2221226

86

Trần Thị Thanh Xuân

Giáo viên

0913427161

3514407

87

Hoàng Thị Bé

KT

0989445470

 

88

Võ Thị Hạnh

VT

01883631152

 

89

Cái Thị Thùy Dương

Ytế

0905259368

 

90

Nguyễn  Thọ

GT

0935399509

3518302

91

Nguyễn Văn Nghệ

Gvụ

0905995676

3581102

92

Trương  Phú

GT

0976158920

3535432

93

Lý Thảo Trang

TV

0982534342

3534342

94 Trần Đức Thành

BV

01213062239  

95

Võ Xuân Huỳnh BV 01629655117  

Số lượt xem : 7358