Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Cập nhật lúc : 09:56 15/01/2014  

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2013 - 2014

TT

Họ tên PHHS

Chức vụ

Phụ huynh HS

Lớp

SĐT

1

Trương Thanh Bình

Trưởng ban ĐD

Trương Trung Hiếu

11B1

0914063937

2

Trần Khắc Linh

P. Trưởng ban

Trần Tuấn Anh

11B9

01212725529

3

Trần Lâm Tiến

P. Trưởng ban

Trần Đặng Kiều Anh

12B10

0982054362

4

Phạm Thị Thanh Hải

Ủy viên

Nguyễn Thị Khánh Linh

12B1

0916443946

5

Nguyễn Hải Nam

Ủy viên

Nguyễn Bảo Ngọc

10B3

0912220405

6

Nguyễn Hoàng Thanh

Ủy viên

Nguyễn Như Hoàng Long

10B9

0906538361

7

Trần Thị Kim Sương

Ủy viên

Nguyễn Thị Nhã My

11B5

0935126651

8

Lê Thị Huyền Trang

Ủy viên

Dương Gia Linh

12B7

0935686991

9

Nghiêm Thị Nhung

Ủy viên

Đặng Nhật Hồng Hải

10B4

01675530599

Số lượt xem : 8322