Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Cập nhật lúc : 09:56 15/01/2014  

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2013 - 2014

TT

Họ tên PHHS

Chức vụ

Phụ huynh HS

Lớp

SĐT

1

Trương Thanh Bình

Trưởng ban ĐD

Trương Trung Hiếu

11B1

0914063937

2

Trần Khắc Linh

P. Trưởng ban

Trần Tuấn Anh

11B9

01212725529

3

Trần Lâm Tiến

P. Trưởng ban

Trần Đặng Kiều Anh

12B10

0982054362

4

Phạm Thị Thanh Hải

Ủy viên

Nguyễn Thị Khánh Linh

12B1

0916443946

5

Nguyễn Hải Nam

Ủy viên

Nguyễn Bảo Ngọc

10B3

0912220405

6

Nguyễn Hoàng Thanh

Ủy viên

Nguyễn Như Hoàng Long

10B9

0906538361

7

Trần Thị Kim Sương

Ủy viên

Nguyễn Thị Nhã My

11B5

0935126651

8

Lê Thị Huyền Trang

Ủy viên

Dương Gia Linh

12B7

0935686991

9

Nghiêm Thị Nhung

Ủy viên

Đặng Nhật Hồng Hải

10B4

01675530599

Số lượt xem : 6404