Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

Cập nhật lúc : 09:56 15/01/2014  

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020-2021

TT

Họ tên PHHS

Chức vụ

PH Học sinh Lớp

SĐT

1

Nguyễn Như Quang

Trưởng ban ĐD

11B13

0913444180

2

Võ Thị Uyên

P. Trưởng ban

10B1

 

3

Trương Công Hồng Hải

Ủy viên

10B4

 

4

Trần Duy Phương

Ủy viên

10B6

 

5

Đặng Xuân Huấn

Ủy viên

10B8

 

6

Nguyễn Quốc Hưng

Ủy viên

11B2

 

7

Trương Trần Thắng

Ủy viên

11B1

 

8

Cao Thị Hiền

Ủy viên

12B1

 

9

Trương Thị Hòa

Ủy viên

12B5

 

Số lượt xem : 8588