Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Tâm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

 

Điện thoại:

 

Địa chỉ:

 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác kế hoạch, tài chính, đối ngoại;

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ";

- Quản lý dạy thêm - học thêm.
-

 

 

Số lượt xem : 7747