Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên:  Chờ quyết điịnh bổ nhiệm của UBND tỉnh
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác kế hoạch, tài chính, đối ngoại;

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ";

- Quản lý dạy thêm - học thêm.
-

Số lượt xem : 11217