Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Tâm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

 

Điện thoại:

 

Địa chỉ:

 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác kế hoạch, tài chính, đối ngoại;

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ";

- Quản lý dạy thêm - học thêm.
-

 

 

Số lượt xem : 10106