Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:00 04/09/2013  

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

 

Họ và tên:  Nguyễn Đức Thọ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  nductho76@gmail.com
Điện thoại:  0914507029
Địa chỉ:  50D Đoàn Thị Điểm

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách cơ sở vật chất;

- Hoạt động đoàn thanh niên; hoạt động thể dục thể thao;

- Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông;

- Phụ trách các tổ chuyên môn: Hóa học, Sinh học, TD-GDQP.

 

Số lượt xem : 2197