Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Ngữ văn-Giáo dục công dân

STT

Họ và tên giáo viên

Ngày sinh

GT

Chức vụ

  1

Lê Nguyễn Bảo Châu

23/09/1972

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

  2

Nguyễn Thị Dĩnh

01/04/1978

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

  3

Nguyễn Thị Hồng Duyến

03/03/1972

Nữ

TPCM

  4

Hoàng Thị Hà

18/01/1980

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

  5

Trần Thị Việt Hà

01/03/1980

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

  6

Lê Thị Thu Hiền

04/03/1976

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

   7

Lê Thị Thu Hiền

26/8/1982

Nữ

P.HT

  8

Nguyễn Thị Ngọc Lan

17/06/1972

Nữ

Tổ trưởng CM, CĐ

  9

Trần Thị Hồng Lệ

16/05/1968

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

 10

Trần Thị Thanh Vân

03/02/1975

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

11

Trần Thị Thanh Xuân

04/01/1964

Nữ

Giáo viên Ngữ văn

    12

Lê Quang Dũng

20/10/1972

Nam

TPCM,Giáo viên CD

13

Nguyễn Thị Mỹ Nga

05/08/1978

Nữ

Giáo viên CD

14

Võ Xuân Kế

20/09/1977

Nam

Giáo viên CD

Số lượt xem : 4374