Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Tổ Vật lí

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Nguyễn Văn Dũng 04/04/1965   Phó Hiệu trưởng
2 Phạm Thị Ngọc  Bình   Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Thị Anh Đào 28/03/1988 Nữ Nhân viên thiết bị
4 Đỗ Thị Hương Giang 23/01/1982 Nữ Giáo viên
5 Hồ Văn Hòa 25/04/1975 Nam TTCM
6 Nguyễn Duy Hoàng 27/02/1983 Nam Giáo viên
7 Nguyễn Thị Nhơn 25/07/1988 Nữ Giáo viên
8 Trần Nguyên Trị 01/01/1984 Nam Giáo viên
9 Trần Anh Trung 15/03/1979 Nam TPCM
10 Mai Thị Thu Vân 21/12/1974 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 1117