Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Huỳnh Văn Ánh 26/08/1976 Nam TPCM
2 Nguyễn Thu Bình 21/05/1975 Nữ Giáo viên
3 Trần Thị Kim Cúc 20/11/1978 Nữ Giáo viên
4 Nguyễn Thị Hương Giang 28/06/1971 Nữ Giáo viên
5 Nguyễn Thị Thanh Hoa   Nữ Giáo viên
6 Phan Thị Thái Hồng 16/02/1975 Nữ Giáo viên
7 Nguyễn Quang Huy 14/03/1968 Nam Giáo viên
8 Hồ Thị Nga 10/03/1968 Nữ Giáo viên
9 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 06/04/1977 Nữ Giáo viên
10 Nguyễn Trọng Phúc 10/03/1968 Nam Giáo viên
11 Cao Hữu 02/08/1975 Nam TTCM
12 Nguyễn Quang Ái Thùy 26/12/1976 Nữ Giáo viên
13 Trần Thị Thanh Trà 15/02/1982 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 1179