Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ GDTC-GDQP

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Võ Quang Chính 13/07/1977 Nam Giáo viên
2 Trần Đại Dũng 01/12/1974 Nam Giáo viên
3 Lê Minh  Đạt 24/08/1986 Nam TTCM
4 Nguyễn Thanh Hoàng 26/11/1984 Nam Giáo viên
5 Hồ Thế  Nhĩ 11/10/1987 Nam Giáo viên
6 Văn Phước Công Thành 01/05/1988 Nam TPCM
7 Nguyễn Song Lâm Tuyền 13/02/1986 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 921