Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 14:38 26/02/2018  

Tổ Công nghệ

stt Họ và chữ lót Tên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Trần Hưng Đức 26/10/1987 Nam TTCM
2 Đoàn Chí Hiếu 15/09/1987 Nam Giáo viên
3 Nguyễn Thị Hoa 26/11/1976 Nữ Giáo viên
4 Trương Thị Hoài Linh 19/05/1982 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 43