Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Ngữ văn

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Lê Nguyễn Bảo Châu 23/09/1972 Nữ Giáo viên
2 Nguyễn Thị Dĩnh 01/04/1978 Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Thị Hồng Duyến 03/03/1972 Nữ TPCM
4 Hoàng Thị 18/01/1980 Nữ Giáo viên
5 Trần Thị Việt  01/03/1980 Nữ Giáo viên
6 Lê Thị Thu Hiền 04/03/1976 Nữ Giáo viên
7 Nguyễn Thị Ngọc Lan 17/06/1972 Nữ TTCM
8 Trần Thị Hồng Lệ 16/05/1968 Nữ Giáo viên
9 Nguyễn Thị Hồng Vân 31/03/1977 Nữ Giáo viên
10 Trần Thị Thanh Vân 03/02/1975 Nữ Giáo viên
11 Trần Thị Thanh Xuân 04/01/1964 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 4464