Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Sinh học

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Nguyễn Thị Lan Hương 27/12/1975 Nữ Giáo viên
2 Phan Thị Hạnh Nguyên 08/05/1984 Nữ Giáo viên
3 Đoàn Thanh Phong 04/07/1971 Nam Giáo viên
4 Đoàn Ngọc Quang 19/06/1966 Nam TTCM
5 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/01/1966 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 1343