Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Tiếng Anh

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Lê Thúy Ái 18/01/1975 Nữ Giáo viên
2 Huỳnh Thị Tuyết Ba 15/05/1971 Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Thị Thúy Hương 13/10/1975 Nữ Giáo viên
4 Trần Duy Lam 29/10/1977   Giáo viên
5 Hoàng Thị Thanh Nga 23/04/1983 Nữ Giáo viên
6 Trương Thị Thanh Nga 10/01/1969 Nữ TTCM
7 Ngô Thị Quỳnh Phương 30/12/1988 Nữ Giáo viên
8 Tôn Nữ Anh Phương 12/04/1976 Nữ Giáo viên
9 Hồ Thị Phi Phượng 16/09/1978 Nữ Giáo viên
10 Hoàng Thị Hồng Thanh 27/07/1969 Nữ TPCM
11 Từ Dạ Thảo 01/04/1967 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 1054