Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Tiếng Anh

stt Họ và tên giáo viên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Lê Thúy Ái 18/01/1975 Nữ Giáo viên
2 Huỳnh Thị Tuyết Ba 15/05/1971 Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Thị Thúy Hương 13/10/1975 Nữ Giáo viên
4 Trần Duy Lam 29/10/1977   Giáo viên
5 Hoàng Thị Thanh Nga 23/04/1983 Nữ Giáo viên
6 Trương Thị Thanh Nga 10/01/1969 Nữ TTCM
7 Ngô Thị Quỳnh Phương 30/12/1988 Nữ Giáo viên
8 Tôn Nữ Anh Phương 12/04/1976 Nữ Giáo viên
9 Hồ Thị Phi Phượng 16/09/1978 Nữ Giáo viên
10 Hoàng Thị Hồng Thanh 27/07/1969 Nữ TPCM
11 Từ Dạ Thảo 01/04/1967 Nữ Giáo viên

Số lượt xem : 1033