Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 16:16 04/09/2013  

Tổ Tin học

stt Họ và chữ lót Tên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Đặng Thị Ngọc Diệp 06/01/1977 Nữ TPCM
2 Nguyễn Thị Thùy Dung 14/12/1987 Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Quang Phi Khánh 18/10/1987 Nữ Giáo viên
4 Phan Thị Bảo Ngọc 04/05/1988 Nữ Giáo viên
5 Thái Thị  Thảo 30/01/1983 Nữ Giáo viên
6 Nguyễn Xuân Toàn 01/08/1978 Nam TTCM

Số lượt xem : 1010