Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 16:16 04/09/2013  

Tổ Tin học

stt Họ và chữ lót Tên Ngày sinh GT Chức vụ
1 Đặng Thị Ngọc Diệp 06/01/1977 Nữ TPCM
2 Nguyễn Thị Thùy Dung 14/12/1987 Nữ Giáo viên
3 Nguyễn Quang Phi Khánh 18/10/1987 Nữ Giáo viên
4 Phan Thị Bảo Ngọc 04/05/1988 Nữ Giáo viên
5 Thái Thị  Thảo 30/01/1983 Nữ Giáo viên
6 Nguyễn Xuân Toàn 01/08/1978 Nam TTCM

Số lượt xem : 1038