Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn và văn phòng

Các tổ chuyên môn và văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 25/08/2012  

Tổ Văn phòng

STT Họ và chữ lót Tên Ngày sinh GT Công việc Ghi chú
1 Cái Thị Thùy  Dương 09/03/1983 Nữ Y tế BC
2 Hoàng Thị 02/11/1971 Nữ Kế toán BC
3 Võ Thị  Hạnh 14/01/1988 Nữ Văn thư BC
4 Đỗ  Nhân 1960   Bảo vệ
5 Nguyễn Đức Thành 1965   Bảo vệ
6 Trương  Phú 04/04/1956   Giám thị
7 Nguyễn Văn Nghệ 30/06/1957   Giám thị
8 Trần Thị Phúc 6/11/1973 Nữ V.Sinh
9 Trần Thị Ty   Nữ V.Sinh
10 Nguyễn Văn Nghệ 11/5/1961   Giữ xe
11 Hoàng Văn 8/4/1970   Giữ xe
12 Nguyễn Minh  Long 27/10/1970   Giữ xe

Số lượt xem : 791