Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 22 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 14:34 30/12/2013  

Tình hình chi bộ - Năm học 2013 - 2014

Số lượng đảng viên : 20

Trong đó: 17 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị.

Bí thư: Đồng chí Phạm Thị Ngọc Tâm.

Số lượt xem : 744