Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn

Công đoàn

Cập nhật lúc : 14:41 30/12/2013  

Ban chấp hành công đoàn, Nhiệm kỳ 2012 -2017

STT

HỌ VÀ TÊN

GT

Ngày sinh

Trình độ

Đảng

viên

Chức vụ

chính quyền

Chức vụ

Công đoàn

Nhiệm kỳ

2012 -2017

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Thọ

Nam

03/11/1976

ĐHSP Hóa học

X

P. Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Đoàn Ngọc Quang

Nam

19/06/1966

Th.S Sinh học

X

TTCM Sinh

P. Chủ tịch

 

3

Lê Nguyễn Bảo Châu

Nữ

23/09/1972

ĐHSP Văn

 

Giáo viên

Ủy viên

TrB NC

4

Trần Đại Dũng

Nam

01/12/1974

ĐHSP TDTT

X

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Trương Thị Thanh Nga

Nữ

10/01/1969

ĐHSP Anh văn

 

Giáo viên

Ủy viên

CNUBKT

6

Hà Thị Phượng

Nữ

20/06/1972

ĐHSP Hóa

X

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Hoàng Vũ Yến Linh

Nữ

15/01/1972

ĐHSP Sử

 

TTCM Sử- Địa

Ủy viên

 

 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trương Thị Thanh Nga

10/01/1969

ĐHSP Anh văn

Chủ nhiệm UBKT

 

2

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

06/04/1977

ĐHSP Toán

Ủy viên

 

3

Đỗ Thị Hương Giang

23/01/1982

Thạc sỹ Vật lý

Ủy viên

 

 DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

GT

Ngày sinh

Trình độ

Đảng

viên

Chức vụ

chính quyền

Chức vụ

Công đoàn

Nhiệm kỳ

2012 -2015

Ghi chú

1

Lê Nguyễn Bảo Châu

Nữ

23/09/1972

ĐHSP Văn

 

Giáo viên

Trưởng ban

 

2

Hà Thị Phượng

Nữ

20/06/1972

ĐHSP Hóa

X

TPCM

Ủy viên

 

3

Hoàng Vũ Yến Linh

Nữ

15/01/1972

ĐHSP Sử

 

TTCM Sử- Địa

Ủy viên

 

Số lượt xem : 815