Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Cập nhật lúc : 08:34 09/02/2014  

Danh sách Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Bùi Thị Xuân khoá XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2014

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2013 – 2014

 

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

01

Trần Nguyên Trị

Giáo viên

Bí thư

02

Nguyễn Duy Hoàng

Giáo viên

Phó Bí thư

03

Phan Thị Bảo Ngọc

Giáo viên

Phó Bí thư

04

Trương Thị Mỹ Trinh

12B1

Uỷ viên BTV

05

Lê Trọng Trường Giang

11B10

Uỷ viên BTV

06

Trần Hưng Đức

Giáo viên

Uỷ viên BCH

07

Lê Minh Đạt

Giáo viên

Uỷ viên BCH

08

Nguyễn Thị Kim Trúc

Giáo viên

Uỷ viên BCH

09

Trần Đặng Kiều Anh

12B10

Uỷ viên BCH

10

Tôn Nữ Nam Phương

12B11

Uỷ viên BCH

11

Nguyễn Thị Thảo Ly

11B8

Uỷ viên BCH

12

Dương Thị Trâm

11B9

Uỷ viên BCH

13

Đặng Thị Diệu Vân

11B11

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Thị Thu Hà

10B6

Uỷ viên BCH

15

Nguyễn Minh Huy

10B12

Uỷ viên BCH

 

Số lượt xem : 5986