Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Quyết định thành lập trường THPT Bùi Thị Xuân

Quyết định thành lập trường THPT Bùi Thị Xuân

Cập nhật lúc : 09:47 17/02/2014  

Quyết định chuyển đổi loại hình trường từ bán công sang công lập

Số lượt xem : 912