Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Thống kê số liệu hằng năm

Thống kê số liệu hằng năm

Cập nhật lúc : 15:55 04/09/2013  

Thống kê số liệu hằng năm

Năm

học

Tổng

Số

học

sinh

Số lớp

Số lượng

giải trong

các kỳ thi

học sinh

giỏi

Lớp 12

Số

lượng

HS

đỗ

tốt

nghiệp

Tỷ lệ

%

tốt nghiệp

 

Tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ

NV1

10

11

12

Cấp

Tỉnh

Cấp

Quốc

gia

 

 

 

1996-1997

606

8

4

 

1

 

 

 

 

1997-1998

897

8

8

4