Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh