Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hướng tới kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Bùi Thị Xuân - Huế (08/8/1996 - 08/8/2026)

Hướng tới kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Bùi Thị Xuân - Huế (08/8/1996 - 08/8/2026)

Cập nhật lúc : 16:09 02/08/2016  

Danh sách học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh

I. CẤP QUỐC GIA, KHU VỰC

 

 Stt

 

Họ và tên học sinh

Đạt giải/

Huy chương

Môn/Lớp

Năm học

Kì thi

1

Nguyễn Văn Mẫn

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

1997 - 1998

Học sinh Giỏi quốc gia

2

Phạm Bá Hiệp Quốc

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2004 – 2005

Học sinh Giỏi quốc gia

3

Trần Thị Mỹ Trâm

Đồng

Ngữ văn lớp 11

2006 - 2007

Olympic 30/4

 

 

 

II. CẤP TỈNH

 

 

 

Stt

Họ và tên học sinh

Đạt giải/

Huy chương

Môn/Lớp

Năm học

Kì thi

1

Nguyễn Thị Bảo Hằng

Ba

Ngữ văn lớp 11

1996 – 1997

HSG cấp tỉnh

2

Hoàng Ngọc Dũng

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

1997 – 1998

HSG cấp tỉnh

3

Tôn Thất Thanh Tùng

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2000 – 2001

HSG cấp tỉnh

4

Tạ Thị Thúy Nga

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2001 – 2002

HSG cấp tỉnh

5

Đặng Lâm Hồng Kha

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2003 – 2004

HSG cấp tỉnh

6

Nguyễn Đức Lộc

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2003 – 2004

HSG cấp tỉnh

7

Phạm Bá Hiệp Quốc

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2004 – 2005

HSG cấp tỉnh

8

Nguyễn Quang Trung

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2005 – 2006

HSG cấp tỉnh

9

Nguyễn Thị Thúy Nga

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2007 – 2008

HSG cấp tỉnh

10

Lê Đình Kỳ

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2007 – 2008

HSG cấp tỉnh

11

Nguyễn Lê Thế Minh

Khuyến khích

Vật lí lớp 12

2008 – 2009

HSG cấp tỉnh

12

Trần Ngọc Toàn

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2008 – 2009

HSG cấp tỉnh

13

Hoàng Trọng Lập (Lớp 11)

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2008 – 2009

HSG cấp tỉnh

14

Lương Thị Xuân Hồng (Lớp 11)

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2008 – 2009

HSG cấp tỉnh

15

Thái Hoàng Thông

Khuyến khích

Ngữ văn lớp 12

2009 – 2010

HSG cấp tỉnh

16

Đặng Hiền  (Lớp 11)

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2009 – 2010

HSG cấp tỉnh

17

Nguyễn Đức Trung

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2009 – 2010

HSG cấp tỉnh

18

Hoàng Trọng Lập

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2009 – 2010

HSG cấp tỉnh

19

Đặng Hiền

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2010 – 2011

HSG cấp tỉnh

20

Ngô Nhật Linh

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2010 – 2011

HSG cấp tỉnh

21

Trần Phước Vũ

Khuyến khích

Ngữ văn lớp 12

2011 – 2012

HSG cấp tỉnh

22

Trần Thị Hoàn Mỹ

Khuyến khích

Ngữ văn lớp 12

2011 – 2012

HSG cấp tỉnh

23

Mai Thị Yên Thi

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2011 – 2012

HSG cấp tỉnh

24

Nguyễn Văn Nam Long

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2011 – 2012

HSG cấp tỉnh

25

Nguyễn Đức Duy Hưng

Khuyến khích

Toán lớp 12

2012 – 2013

HSG cấp tỉnh

26

Nguyễn Thị Trường Xuân

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2012 – 2013

IOE cấp tỉnh

27

Trần Tuấn Anh  (Lớp 11)

Nhì

Lịch sử lớp 12

2013 - 2014

HSG cấp tỉnh

28

Trương Thị Mỹ Trinh

Khuyến khích

Địa lí lớp 12

2013 - 2014

HSG cấp tỉnh

29

Trần Minh Quang (Lớp 11)

Khuyến khích

Tiếng Anh lớp 12

2014 – 2015

IOE cấp tỉnh

30

Đặng Thị Bảo Trân

Nhì

Lịch sử lớp 12

2014 – 2015

HSG cấp tỉnh

31

Trần Tuấn Anh 

Ba

Lịch sử lớp 12

2014 – 2015

HSG cấp tỉnh

32

Phan Minh Thư

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2014 – 2015

HSG cấp tỉnh

33

Lâm Gia Khánh

Ba

Lịch sử lớp 12

2015 – 2016

HSG cấp tỉnh

34

Nguyễn Thị Minh Nghĩa

Ba

Lịch sử lớp 12

2015 – 2016

HSG cấp tỉnh

35

Trương Thế Thành

Ba

Lịch sử lớp 12

2015 – 2016

HSG cấp tỉnh

36

Nguyễn Thị Khánh Ly

Khuyến khích

Lịch sử lớp 12

2015 – 2016

HSG cấp tỉnh

37

Huỳnh Thị Việt Nga

Khuyến khích

Ngữ văn lớp 12

2015 – 2016

HSG cấp tỉnh

Số lượt xem : 322

Các tin khác