Thứ Hai, 15/01/2018

Buổi sáng

7h00: Chào cờ. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.

Lớp 10B14 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

16h30: Chào cờ. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.

Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường.

Thứ Ba, 16/01/2018

Buổi sáng

Lớp 10B15 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

13h45: Cô Ngọc, Cô Nhơn, Cô Trúc tham gia hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017 tại Hội trường Thành Ủy Huế.

Thứ Tư, 17/01/2018

Buổi sáng

Lớp 10B13 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường.

Thứ Năm, 18/01/2018

Buổi sáng

Hạn cuối GVBM chuyển danh sách học sinh dự thi chọn HSG lớp 10 và lớp 11 cho GVCN. GVCN chốt danh sách và nộp cho thầy Dũng (Mỗi học sinh không đăng kí quá 02 môn thi).

Lớp 10B12 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

BGH kiểm tra các loại sổ ghi đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm.

Thứ Sáu, 19/01/2018

Buổi sáng

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

14h30: Thầy Dũng (P.HT) dự hội nghị triển khai TTSP tại ĐHNN Huế.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

Thứ Bảy, 20/01/2018

Buổi sáng

8h00: Hội ý Ban giám hiệu.

Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

14h00: Cô Tâm, Thầy Dũng (P.HT) dự hội nghị triển khai TTSP tại hội trường tầng 6 khách sạn Duy Tân.