Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

Kiểm tra lại các môn học theo kế hoạch (02 ngày)

Thứ Tư, 20/06/2018

Buổi sáng

08h00: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPTQG 2018 tại hội trường Sở (LĐ Sở, Đoàn Thanh tra thi, Trưởng các điểm thi)

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

08h00: Họp lãnh đạo và thư ký các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hội trường THPT chuyên Quốc Học

Thứ Bảy, 23/06/2018

Buổi sáng

7h30: Họp Lãnh đạo và thư kí các điểm thi tại địa điểm đặt điểm thi.

Chủ Nhật, 24/06/2018

Buổi sáng

8h00: Họp toàn thể thành viên điểm thi tại địa điểm đặt điểm thi.