Thứ Hai, 18/02/2019

Buổi sáng

07h00: Chào cờ

08h30: Họp Liên tịch

Tiết 5: Thao giảng môn Toán_Cô Cúc_ Lớp 12B5

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Buổi chiều

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường

16h30: Chào cờ

Trực lãnh đạo:Nguyễn Đức Thọ

Thứ Ba, 19/02/2019

Buổi sáng

Trực lãnh đạo:Nguyễn Văn Dũng

Buổi chiều

14h00: Cô Ngọc_BTĐT tham gia Lễ giao quân năm 2019

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường

Trực lãnh đạo:Nguyễn Đức Thọ

Thứ Tư, 20/02/2019

Buổi sáng

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Buổi chiều

Tiết 2 : Thao giảng môn Tiếng Anh_cô Phi Phượng_ Lớp 11B4

 Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường

Trực lãnh đạo:Nguyễn Văn Dũng

Thứ Năm, 21/02/2019

Buổi sáng

Tiết 2: Thao giảng môn Hóa học_cô Dung_ Lớp 12B4

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Buổi chiều

15h40: Họp BCH Đoàn trường

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Thứ Sáu, 22/02/2019

Buổi sáng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Buổi chiều

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường

Trực lãnh đạo:Nguyễn Đức Thọ

Thứ Bảy, 23/02/2019

Buổi sáng

Tiết 4: Thao giảng môn Tiếng Anh_cô Ba_Lớp 10B3

Trực lãnh đạo:Nguyễn Văn Dũng

Buổi chiều

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Chủ Nhật, 24/02/2019

Buổi sáng

06h30: Liên tổ Sử - Địa_GDCD  tổ chức ngoại khóa “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” tại Đà Nẵng

(Ô-tô đón GV- HS tại Phu Văn Lâu, xuất phát vào lúc 06h30. GV các tổ có nhu cầu tham gia tìm hiểu thì đăng ký tại cô Yến Linh nhưng tự túc tiền xe và tiền ăn. Kinh phí 300.000đ/người )

Buổi chiều

* Lưu ý: 06h30 ngày 25/02/2019: Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường