Thứ Hai, 23/04/2018

Buổi sáng

7h00: Chào cờ.

Lớp 11B5 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

14h00: Họp liên tịch.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Thứ Ba, 24/04/2018

Buổi sáng

7h30: Dự Lễ ra quân “Tháng Công nhân” tại nhà Văn hóa lao động_100 Phạm Văn Đồng (theo danh sách phân công).

Lớp 11B6 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

Tiết 3_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Ba_Lớp 10B10.

Tiết 3_Thao giảng môn Địa lí_Cô Lê Oanh_Lớp 10B11.

Tiết 5_Thao giảng môn Lịch sử_Cô Linh_Lớp 10B12.

Thứ Tư, 25/04/2018

Buổi sáng

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Buổi chiều

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Thứ Năm, 26/04/2018

Buổi sáng

Tiết 2_Thao giảng môn Sinh học_Thầy Phong_Lớp 10B3.

Lớp 11B3 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

Tiết 3_Thao giảng môn Vật lí_Cô Giang_Lớp 11B9.

15h30: Họp chi bộ.

Các tổ chuyên môn tự bố trí thời gian để họp tổ.

Thứ Sáu, 27/04/2018

Buổi sáng

Tổ Địa lí tổ chức ngoại khóa.

Lớp 11B2 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

Học sinh khối chiều nghỉ học

14h00: Họp HĐGD.

Thứ Bảy, 28/04/2018

Buổi sáng

8h00: Hội ý BGH.

Tiết 4_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Nga_Lớp 10B3.

Lớp 11B1 lao động vệ sinh sân trường.

Buổi chiều

Tiết 4_Thao giảng môn GDCD_Cô Nga_Lớp 11B2.

Chủ Nhật, 29/04/2018

Buổi sáng

Tổ Ngữ văn tổ chức ngoại khóa.

Thứ Hai (30/4), Thứ Ba (01/5): nghỉ lễ.