Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

- Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10 nghỉ học.

Giáo viên coi khảo sát có mặt tại phòng HĐ lúc 7h00

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD.

-07h30: Thầy Sĩ, cô Duyến tham gia lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho GV THPT tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (từ ngày 15 đến 18/10)

-9h00:  Hội ý BGH

Buổi chiều

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10&11.

Giáo viên coi khảo sát có mặt tại phòng HĐ lúc 13h00

13h30: Môn Toán lớp 10; 14h30: Môn Toán lớp 11.

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

-Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 12 nghỉ học.

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD

Buổi chiều

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10&11 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: Môn Tiếng Anh.

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10& 12 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học.

 

Buổi chiều

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 11 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: Môn Tiếng Anh

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10&12 nghỉ học.

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD

7h30: Thầy Thọ đi họp ở Thành ủy

Buổi chiều

 

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 11- 10 nghỉ học.

13h30: Môn Toán

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

-Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 12 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học

-07h30: 03 GV môn GDCD tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV năm 2018 (2 ngày 19, 20/10) tại trường ĐH Luật - Huế

 

Buổi chiều

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: môn Tiếng Anh

13h30: Thầy Hoàng, cô Bé, cô Diệp tham gia lớp tập huấn Nghiệp vụ Công đoàn tại HT Sở GD và ĐT

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học

 

Buổi chiều

GV chấm bài. Lớp 10&11 nghỉ học

 

Chủ Nhật, 21/10/2018

Buổi sáng

8h00: cô Quỳnh Phương tham gia lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiếng Anh chuẩn quốc tế tại HT Sở GD và ĐT(cả ngày)

Buổi chiều

* Lưu ý:  

06h30 ngày 22/10: Lớp 11B10 lao động vệ sinh sân trường

02h30 ngày 22/10: lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường