Thứ Hai, 20/08/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường

Buổi chiều

- 14h00: Họp trực báo tại Thành ủy (t.Thọ - PHT)

- Chào cờ

Thứ Ba, 21/08/2018

Buổi sáng

 

-8h00: Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường (2 ngày) tại trường THPT Hai Bà Trưng (t.Dũng-PHT và  các TTCM: t.Hòa,c.Dung,t.Quang, t.Đức; c.Hoa -GV môn CN)

-07h30: Dự Hội thảo “Chương trình tái chế rác thải…” tại số 9 Lý Thường Kiệt (c.Hiền- PHT, c.Ngọc - BTĐT) - 1 ngày

- Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường

Thứ Tư, 22/08/2018

Buổi sáng

- Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường

Thứ Năm, 23/08/2018

Buổi sáng

 

- 7h30: dự HN tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 tại Nhà VH Lao động tỉnh (T.Thọ- PHT)

 - 7h30: Dự tập huấn kiểm tra, đánh giá HS khuyết tật tại trường THPT Hai Bà Trưng (C.Hiền –PHT, c.Ngọc)

- Tiết 5: Hội ý GVCN khối 12

- Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường

Buổi chiều

15h30: Họp tổ chuyên môn (ND: thống nhất ma trận đề KTTX- KTĐK)

Thứ Sáu, 24/08/2018

Buổi sáng

- 08h00: Họp tại Sở Giáo dục (c.Tâm - HT)

- Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường

Thứ Bảy, 25/08/2018

Buổi sáng

- 08h00: Họp Ban đại diện CMHS

- Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường

Chủ Nhật, 26/08/2018

Buổi sáng

08h00: Họp CMHS khối 12 

Buổi chiều

* Lưu ý:

- Ngày 27/08:

+ 08h00:Mời họp Hội đồng liên tịch

+ 06h30: Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường