Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hiền

Cập nhật lúc : 10:25 12/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

SỞ GD & ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Huế, ngày 25  tháng 8  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                             

                                               

Họ và tên : LÊ THỊ THU HIỀN

Năm sinh  : 1982

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ

Nơi đào tạo : Đại Học SP Huế

Năm vào ngành : 2005

Đơn vị công tác : Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phần hành được giao:

            - Hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi sáng tạo KHKT;

            - Hoạt động văn nghệ, giáo dục thẩm mỹ;

            - Hoạt động Hội chữ thập đỏ, thư viện, y tế trường học;

            - Phụ trách Ban lao động, công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác nghề Phổ thông;

            - Phụ trách các tổ chuyên môn: Ngữ văn - Công dân, Sử - Địa, Tiếng Anh.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

          Năm học 2016-2017 là năm học thứ 2 tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ  tiêu của kế hoạch 05 năm 2016 -2020.

         Năm học tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Hội nghị BCH/TW lần thứ 8 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2016  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốcl ần thức XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016- 2020”

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 – 2017 của Bộ GD-ĐT, của Sở  GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huê, bản thân xây dựng Kế hoạch năm học của cá nhân như sau:

1. Thuận lợi:

          - Được sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Huế, của Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh,  của  Chi bộ trường;  sự phối hợp giữa các các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; sự phối hợp giữa nhà trường với  Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức trong xã hội góp phần làm cho kết quả hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng hiệu quả.

         -  Tập thể HĐSP nhà trường đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ thầy cô giáo có năng lực, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         -  Các em học sinh đa số chăm ngoan, có tinh thần thái độ học tập tốt, có trách nhiệm với trường, với tập thể lớp.

         - Các phương tiện phục vụ cho các hoạt động quản lí dạy và học khá đầy đủ.

          - Bản thân luôn nhiệt tình, tận tâm và có trách nhiệm với công việc được giao, sẵn sàng tiếp thu ý  kiến đóng góp, phê bình của cấp trên, của đồng nghiệp và khắc phục, sửa sai nếu có khuyết điểm.

  2. Khó khăn:

          - Bản thân chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác quản lý trường học nên đôi khi còn lung túng trong xử lý công việc

 

II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

1. Mục tiêu:

Giáo dục HS phát triển toàn diện: Tích cực chủ động, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sinh hoạt. Có ý thức kỉ luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

 Nâng cao  kĩ năng sống cho học sinh.

2. Nhiệm vụ:

    2.1. Nhiệm vụ giáo dục học sinh:

            - Giáo dục học sinh nâng cao ý thức thực hiện qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, xã hội. Giáo dục truyền thống  đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết tương thân tương ái, giữ gìn vệ sinh trường học. Giáo dục HS hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ, có ý thức giùn giữ bản sắc văn hóa dân tộc…

     *Chỉ tiêu

- Nâng cao chất lượng các môn Văn , Sử, Địa, Anh văn, Công dân

- Cải thiện vị thứ thi HSG cấp tỉnh các môn Văn, Sử, Địa, Anh văn

- Học sinh có đề tài dự thi NCKH cấp tỉnh và đạt giải cao.

- 100% HS lớp 11 tham gia học nghề đầy đủ và đủ điều kiện dự thi -  thi đạt kết quả cao.

- Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong các hoạt động và phong trào do cấp trên phát động: Hoạt động văn nghệ, Chữ thập đỏ...

      *Biện pháp để thực hiện mục tiêu:

- Động viên GV tổ chức phụ đạo cho học sinh 11, 10 có nhu cầu; tăng cường kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu khối 10, công tác luyện thi HS 12.  Tăng cường kiểm tra và động viên GV làm công tác bồi dưỡng HSG 12. 

- Đốc thúc các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của HS đến GV; GVCN triển khai đến học sinh. Tổ chức tập huấn cho GV và học sinh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện đề tài để kịp thời nhắc nhở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HS và GV hướng dẫn. Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, thích đáng.

- Giáo dục truyền thống  đạo lí  “Uống nước nhớ nguồn” , Đoàn kết tương thân tương ái qua tổ chức các hoạt động  nhân đạo trong nhà trường và ngoài xã hội

- Tạo điều kiện, hướng dẫn, tổ chức cho HS tham gia tích cực các hoạt động của Bộ, Ngành, Sở phát động đạt kết quả cao.

               - Chỉ đạo Đoàn và GVCN tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở HS khối 11 tham gia học nghề đầy đủ; - Phối hợp chặt chẽ với TT KTTH-HN Thành Nội trong việc quản lý hoạt động học nghề của HS

 

     2.2. Nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ của bản thân

            - Tăng cường học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp; trau dồi nghiệp vụ quản lí;

            - Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

            - Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng trình độ lí luận, tư tưởng chính trị.

3. Kế hoạch cụ thể:

 

TT

NHIỆM VỤ

CHỈ TIÊU

GIẢI PHÁP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách về chuyên môn các môn khoa học xã hội, Thư viện

Chất lượng: Sử, Địa, GDCD: Trên TB đạt >80%; Văn, Ngoại ngữ trên 70%

- Chỉ đạo đổi mới PP, phân hóa các đối tượng HS

- Tăng cường phụ đạo, bồi dưỡng

- Có giải pháp động viên, khích lệ HS

Dự giờ 100% GV  các tổ XH

- Dự hầu hết các tiết thao giảng, kiểm tra toàn diện

- Tăng cường dự giờ, thăm lớp.

Đổi mới KTĐG  theo tinh thần chung

- Quản lí đề các bài KT định kì

Bồi dưỡng HS giỏi: Phấn đấu các môn đều có học sinh giỏi tỉnh

- Chỉ đạo tổ CM quan tâm phát hiện HS và lập đội tuyển .

- Theo dõi, giám sát quá trình bồi dưỡng, độngviên, nhắc nhở GV, HS

- Thông qua đề cương và kế hoạch, chương trình BD của các tổ - kiểm tra việc thực hiện

- Giao chỉ tiêu phấn đấu về các tổ

Ngoại khóa 01 chuyên đề / tổ

- Yêu cầu các tổ XD kế hoạch sớm, có phương án thực hiện

Quản lí các hồ sơ cần thiết về kế hoạch tổ, CT giảm tải, nâng cao, chuẩn KTKN...

- Theo dõi việc thực hiện và đánh giá kết quả cũng như bổ sung điều chỉnh thường xuyên..

 

- Bổ sung thêm nhiều đầu sách cho thư viện; thư viện hoạt động ngày càng có hiệu quả

- Chỉ đạo cán bộ Thư viện  tiếp tục nhập danh sách vào máy, trên Phần mềm., đăng kí sách cho năm học mới, có kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách..; kêu gọi bạn đọc đến với TV

 

 

 

2

Hoạt động nghiên cứu khoa học của  GV và HS THPT

- GV tham gia viết bài khoa học đạt kết quả tốt.

-Tiếp tục động viên, theo dõi khuyến khích, đề nghị công đoàn hỗ trợ thêm cho GV có đăng ký nghiên cứu KH

- Động viên gv viết bài trên các tập san, báo, viết sách...

- Triển khai cuộc thi khoa học KT, phấn đấu có giải trong Hội thi cấp Tỉnh.

- Tham gia cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh và quốc gia.

 

- Lên kế hoạch, triển khai trước toàn trường, GVCN và tận các lớp

- Làm việc cụ thể với các TT chuyên môn – động viên GV hướng dẫn HS thực hiện đề tài

- Phối hợp với Đoàn tổ chức thi ý tưởng sáng tạo và các vòng loại

- Động viên khuyến khích bằng vật chất và tinh thần cho các đề tài có chất lượng tốt

- Các cuộc thi khác : tiếng Anh trên mạng internet (IOE)

- Chỉ đạo tổ Ngoại ngữ lập kế hoạch, động viên, đôn đốc, theo dõi, thống kê số HS tham gia theo từng vòng thi.

 

4

Hoạt động văn nghệ, Giáo dục thẩm mỹ

- Tổ chức tốt, có hiệu quả các Hoạt động VN

-Tham gia tốt các hoạt động VN do cấp trên tổ chức - phấn đấu có giải cao

- Chỉ đạo Đoàn TN lập kế hoạch tổ chức vào các ngày Lễ lớn (20/11, Sơ kết HKI....)

- Nâng cao nhận thức của các cá nhân, tập thể về họat động văn nghệ trong nhà trường

- Tổng duyệt, chọn lọc nghiêm túc với các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp

 

5

Hoạt động Hội Chữ thập đỏ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phấn đấu hàng năm: hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình thương; tổ chức tốt Xổ số vui xuân- Tết vì người nghèo; hỗ trợ cho 2-3 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ - tặng quà cho HS khó khăn trong trường và HS các vùng khó khăn

- Có Giấy khen, Bằng khen của cấp trên về Hoạt động CTĐ

- Chỉ đạo Hội CTĐ xây dựng KH  hoạt động cụ thể với những nhiệm vụ giải pháp phù hợp; công khai minh bạch mọi khoản thu – chi

- Phối hợp chặt chẽ với cá nhân, các tổ chức chính trị ngoài và trong nhà trường để hoạt động của Hội có hiệu quả hơn

- Tuyên truyền sâu rộng để giáo dục và nâng cao lòng nhân ái trong đội ngũ CBGV và HS

- Tích cực tìm nguồn tài trợ để có thêm kinh phí hoạt động cho Hội

6

Y tế, lao động

 

- Không để dịch bệnh xảy ra trong trường học.

- Mua đủ thuốc và dụng cụ y tế để phục vụ cho HS

- Đảm bảo 100% học sinh có sức khỏe tốt để học tập có hiệu quả

 

- Chỉ đạo nhân viên y tế xây dựng kế hoạch hoạt động, mua sắm thuốc men cụ thể; chủ động và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học (theo mùa và theo chỉ đạo của cấp trên); có sổ theo dõi sức khỏe học sinh.. Cán bộ Y tế của trường phải lập kế hoạch kiểm tra định kì, đột xuất hoạt động của Căn tin trường về vệ sinh ATTP, yêu cầu lưu mẫu hàng ngày. Bảo đảm các hồ sơ theo quy định của Sở Y tế về dịch vụ Căn tin trong nhà trường.

- Bộ phận căng tin: thực hiện tốt công tác vệ sinh - thực phẩm.

- Nhân viên vệ sinh: thường xuyên vệ sinh, làm quang – sạch khuôn viên trường, khu vực nhà vệ sinh; nhà vệ sinh phải có xà phòng rửa tay (theo phân công)

- Các tập thể lớp lao động trực nhật hàng ngày nghiêm túc

-Đoàn Thanh niên, Y tế tuyên truyền, giáo dục học sinh phòng – chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh chung.

-Ban Lao động của nhà trường tăng cường công tác kiểm tra các bộ phận định kì và đột xuất.

-Tổ chức lao động làm sạch xung quanh khuôn viên trường, lớp học; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh định kì.

 

7

Công tác nghề PT

- Triển khai thực hiện tốt và hiệu quả công tác nghề PT

- 100% HS lớp 11 tham gia học nghề đầy đủ và đủ điều kiện dự thi -  thi đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo Đoàn và GVCN tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở HS khối 11 tham gia học nghề đầy đủ

- Phối hợp chặt chẽ với TT KTTH-HN Thành Nội trong việc quản lý hoạt động học nghề của HS

 

8

 Công tác giảng dạy

- Phấn đấu 70% HS trên TB, khá giỏi trên 30%.

- Có HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh

- Đổi mới PPDH: phân hóa đối tượng học, lấy việc tự học và tìm kiếm kiến thức của học sinh là hoạt động chính.

- Tất cả HS phải có tài liệu bộ môn theo quy định

- Phát hiện, bồi dưỡng HSG; động viên khuyến khích HS học tập và say mê bộ môn

- Có KH bồi dưỡng, phụ đạo

 III. LỊCH HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung công việc

 

 

 

 

 

Tháng 8/2016

 - Sinh hoạt “Tuần Công dân” cho học sinh cả 3 khối; tổ chức Khám sức khỏe cho HS

- Ổn định nề nếp học sinh đầu năm học;

- Ổn định việc dạy học từ 22/08/2016

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Toàn thể HĐSP học tập Chính trị đầu năm học;                      

- Xây dựng các kế hoạch tuần/tháng/năm

- Kiểm tra việc ghi sổ, cập nhật thông tin học sinh

- Phát động các cuộc thi do Sở tổ chức (NCKH)

 - Phát động cuộc thi Ý tưởng sáng tạo năm 2016

- Triển khai học nghề cho HS khối 11.

 

- Phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác LĐ-VS, Nghiên cứu Khoa học, Bồi dưỡng thường xuyên. Làm việc với các bộ phận có liên quan.

- Công tác chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới (Văn nghệ)

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2016

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 -2017.

- Tiếp tục  theo dõi công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG của các tổ KHXH

- Tổ CM : xây dựng kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân  và triển khai các hoạt động của tháng 9/2016 .

- Hội nghị CBCC - Công đoàn

- Dự giờ, thăm lớp.

- Triển khai đăng kí đề tài NCKH cho CB-GV

- Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo năm 2016

- Tham mưu thành lập Ban văn nghệ, Ban Y tế - lao động năm học 2016-2017

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

- Kiểm tra hoạt động của Y tế, quan tâm kiểm tra hoạt động của Căn- tin

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài Nghiên cứu KH của học sinh (10-15/9)

- Làm việc với các thành viên BCH Hội chữ thập đỏ

- Chỉ đạo đoàn TN tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng ATGT.

 

Tháng 10/2016

- Kiểm định chất lượng trường (đánh giá ngoài)

-Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng HSG

- Sinh hoạt Tổ CM theo chuyên đề

- Các tổ triển khai dự giờ, thao giảng – dự giờ TG của GV.

- Thi GV dạy giỏi cấp trường, thi thiết kế bài giảng E-learning cấp cơ sở

- Kiểm tra tiến độ thực hiện nghiên cứu của các đề tài NCKH    (15/10)

- Triển khai công tác nhân đạo theo Chỉ thị cấp trên (tháng cao điểm vì người nghèo)

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

 

Tháng 11/2016

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam 20/11

- Chỉ đạo Đoàn phối hợp tổ Ngữ văn – GDCD triển khai tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 cho ĐVTN khối 10

- Thao giảng tập trung toàn trường;  Các tổ sinh hoạt chuyên đề, dự giờ, rút kinh nghiệm  góp ý các tiết thao giảng.

- Các đội Tuyển tham gia kỳ thi HSG cấp Tỉnh.

- Các tổ tiếp tục thao giảng và dự giờ

- Chỉ đạo tổ văn Tổ chức thi Trang viết học trò

 - Thi IOE cấp trường

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

 

 

 

 

 

 

 

 12/2016

- Hướng dẫn ôn tập HKI và tổ chức thi HKI

- Tiếp tục thanh tra chuyên môn

- Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề.

- Lao động vệ sinh toàn trường chào mừng năm mới (Dương lịch)

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.

- Tổ chức thi NCKH cấp trường (7-12/12)

 - Hoàn thiện hồ sơ các dự án NCKH được chọn dự thi cấp Tỉnh (13-22/12); Nộp đăng ký, hồ sơ (bản điện tử) dự thi cấp tỉnh (22/12); Nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh (29/12)

1/2017

- Tăng cường kiểm tra tình hình dạy học, vệ sinh- lao động

- Tham gia thi KHKT cấp tỉnh (12 - 14/1)

- Tổ chức tổng lao động - vệ sinh  trường chuẩn bị đón tết Nguyên đán

- Chỉ đạo CTĐ, Đoàn TN phối hợp triển khai Tổ chức chương trình văn nghệ-Xổ số mừng xuân. Tết vì người nghèo-  Giao lưu – tặng quà với 01 trường (kết hợp với Đoàn và CĐ tổ chức)

 - Nghỉ tết âm lịch

- Chỉ đạo Tổ văn chuẩn bị cho Đêm thơ Nguyên tiêu

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

2/2017

- Ổn định nề nếp dạy học sau tết

- Tổ văn tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu

3/2017

- Hoạt động chào mừng 8/3, 26/3 trong học sinh

- Chỉ đạo tổ chức văn nghệ Chào mừng 26/3 (tập trung vào khối 10,11; Khuyến khích khối 12).

- Chỉ đạo các bộ phận (TV, Tổ Văn, Đoàn) tổ chức Ngày sách Việt Nam lần 4

- Tham gia thi KHKT cấp quốc gia – nếu có

- Chỉ đạo CTĐỏ phát động trong toàn trường quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho HS.

- Tiếp tục công tác ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng HS cả 3 khối

- Tổ chức lớp bồi dưỡng Luật GTĐB cho học sinh lớp 12

- Thông qua SKKN cấp ngành, tỉnh, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở

- Kiểm tra chuyên cần  học nghề

4/2017

Chỉ đạo các tổ hướng dẫn HS hoàn thiện đề tài thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016 (nếu có)

-Tiếp tục triển khai ôn tập thi TN, CĐ, ĐH cho HS

- HD công tác ôn tập HK II

-Kiểm tra hồ sơ của các tổ chuyên môn, sổ báo giảng, sổ đầu bài

-Thi KHII khối 12

- Học sinh thi nghề PT

5/2017

- Thi HKII của khối 10,11, chuẩn bị hồ sơ thi TN 12

- Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu đề ra của các tổ CM

- Kiểm tra vào sổ điểm

- Hoàn thành các báo cáo các mảng hoạt động chuẩn bị tổng kết năm học

- Rà soát đăng kí thi đua, họp hội đồng thi đua

- Tổng kết năm học

- Lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12

- Tiếp tục dạy ôn thi cho HS 12 

6/2017

- Tiếp tục dạy ôn thi cho HS 12

- Tuyển sinh 10

- Triển khai công tác hè

7/2017

- HS 12 thi TN THPT- Chấm thi tốt nghiệp THPT (nếu có)

- Ôn tập thi lại lớp 10-11

- Kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 12

8/2017

- Chuẩn bị năm học mới 2016-2017

 

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Tâm

    Ngày 25 tháng 8  năm 2016

Người lập

 

 

 

 

 

 

           Lê Thị Thu Hiền