Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ GDTC-GDQP

Cập nhật lúc : 17:53 07/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ: THỂ DỤC – GD QUỐC PHÒNG

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 
   

 


            Thành phố Huế, ngày 01 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Công văn số …/BGDĐT-GDTrH ngày … tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số ……/SGDĐT SGDĐT-GDTrH ngày ….tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

Tổ TD - GDQP xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 - 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Bối cảnh năm học:

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạoTổ Thể dục- Giáo dục quốc phòng (TD- GDQP) luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, tích cực duy trì, phát huy chất lượng toàn diện, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc để đạt danh hiệu Tổ lao động tiến tiến xuất sắc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2014 -2015 và theo yêu cầu của năm học 2015 – 2016 tổ TD- GDQP tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học mới.

2.Tình hình thực tế của tổ CM:

a. Số lượng tổ viên:

      Nữ: 01       ;    Nam:  06

      - Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ:  không có          

                                                Cử nhân: 07  GV

      - Đảng viên:  01

      - GV làm công tác chủ nhiệm:  không.

      - GV làm công tác kiêm nhiệm: 03.

b. Thuận lợi:

    - Tổ TD- GDQP luôn được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của BGH nhà trường.

    - GV có trình độ đạt chuẩn.

    - Có năng lực chuyên môn khá tốt, đủ khả năng hoàn thành công tác được giao.

    - Có tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

    - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên môn.

    - Có khả năng sử dụng CNTT trong công việc khá tốt.

c. Khó khăn:

     - Chất lượng thi đầu vào của trường là các môn văn hóa nên nhìn chung chất lượng và trình độ thể dục thể thao chưa ổn định.

     - Ý thức tự giác học tập, rèn luyện của bộ phận lớn học sinh còn hạn chế gây khó khăn cho công việc giảng dạy của GV.

     - Nội dung chương trình dạy học, phân phối trương trình thường xuyên thay đổi và còn nhiều bất cập.   

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

1. Mục tiêu 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua do Ngành, Sở giáo dục và Nhà trường tổ chức.

2. Mục tiêu 2: Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi môn GDQP (tỉ lệ Đạt trong môn TD); Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của trường; Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Mục tiêu 3: Thực hiện có hiệu quả kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Mục tiêu 4: Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 1.Nhiệm vụ1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua do Ngành, Sở giáo dục và Nhà trường tổ chức.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   - 100% GV tham gia học tập, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  - 100% GV có nhận thức chính trị và chấp hành  nghiêm pháp luật; có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh.

  - 100% GV tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và ngành phát động.

* Các biện pháp thực hiện:

  - Tổ chức, tạo điều kiện cho GV tham gia học tập, viết thu hoạch.

  - Phát động thi đua và hướng dẫn cho GV ký cam kết thực hiện ít nhất một nội dung cụ thể trong việc thực hiện mỗi cuộc vận động.

  - Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện và đưa kết quả thực hiện vào đánh giá thi đua.

 2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục.

 2.1. Thực hiện chương trình:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

    - Thực hiện đúng chương trình của Bộ, không cắt tiết, dồn tiết, đảo chương trình.

    - Thực hiện đầy đủ các tiết của chủ đề tự chọn (môn: Bơi lội, Bóng chuyền, Đẩy tạ) theo chương trình thống nhất của tổ chuyên môn, có giáo án đầy đủ.

    - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn.

* Các biện pháp thực hiện:

  - Phương pháp giảng dạy:

    + Thiết kế bài giảng khoa học, đúng cơ bản cấu trúc của giáo án( mở đầu- trọng động- kết thúc), sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, tập trung vào những kỹ năng cần thiết theo từng nội dung môn học, xoáy sâu vào yếu lĩnh kỹ thuật của nội dung bài dạy, tránh nặng nề quá tải cho học sinh ; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào tập luyện, hội thao, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm rõ bản chất của kỹ thuật.

    + GV sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu HS ghi chép quá nhiều(GDQP); chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV trong việc tổ chức quá trình dạy học.

  + GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong lên lớp nghiêm túc, thân thiện, khuyến khích, động viên HS học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho HS làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho HS  nghiên cứu sách giáo khoa(GDQP) và tài liệu tham khảo thể dục thể thao.

     + Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức - kỹ năng; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

     + Sau mỗi tiết dạy GV cần cho một số học sinh thực hiện tốt kỹ thuật thực hiện lại để củng cố cho cả lớp và những câu hỏi hướng dẫn thực hiện kỹ thuật, từng bước rèn luyện phương pháp độc lập nghiên cứu và tự trau dồi kiến thức cho HS.

- Hồ sơ sổ sách:

    + Sổ điểm cá nhân: Ghi đầy đủ các cột điểm theo qui định, vào điểm kịp thời và đúng quy chế.

    + Sổ báo giảng: Lên lịch trước một tuần. Để Sổ báo giảng tại ngăn của tổ chuyên môn tại tủ đựng Sổ báo giảng vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần. Tránh sửa chữa, tẩy xóa ở Sổ báo giảng. Lên lịch báo giảng trên Website đúng quy định.

    + Giáo án: Có bao bìa, ghi rõ họ tên, soạn tách từng tiết, không soạn gộp, ghi rõ ngày tháng soạn và dạy, tiết theo PPCT. Soạn đầy đủ các tiết kiểm tra, ma trận đề,  đáp án và biểu điểm chấm. Bài soạn phải bám sát chuẩn kiến thức - kĩ năng. TTCM thực hiện kiểm tra, ký duyệt giáo án hàng tháng.

   + Sổ đầu bài: Ghi khớp với Sổ báo giảng. Ghi đầy đủ các cột mục của Sổ đầu bài. Đánh giá tiết dạy theo đúng yêu cầu của nhà trường, xếp loại phù hợp với nhận xét. Không dùng bút đỏ và bút chì để ghi. Tiết Tự chọn phải ghi rõ nội dung môn dạy (Vd: Thể thao tự chọn (Bóng chuyền), Thể thao tự chọn (Đẩy tạ)....

    + Sổ dự giờ: Dùng sổ thống nhất theo mẫu của nhà trường. Các tiết dự giờ phải ghi rõ thời gian dự, người dự, người dạy, tiết, lớp dạy, nội dung giảng dạy và lời nhận xét rút kinh nghiệm của cá nhân sau tiết dự. Dự tiết thao giảng phải có nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại tiết dạy.

    + Sổ ghi chép hội họp: Ghi đầy đủ nội dung các buổi họp của nhà trường và tổ CM.

    + Sổ tích lũy chuyên môn: tự bồi dưỡng, thường xuyên bổ sung kiến thức CM.

   

2.2.  Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   - 100% giáo án các khối 10,11,12 soạn mới theo chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn giảm tải. Soạn giáo án theo mẫu thống nhất của tổ CM.

   - 100% GV có ý thức trong đổi mới PPDH, vận dụng thích hợp việc đổi mới PPDH, vận dụng PPDH đối với từng loại bài dạy trong quá trình dạy học.

* Các biện pháp thực hiện:

   - Cung cấp đủ tài liệu chuẩn KTKN các khối đến từng GV. Tập huấn cho GV về việc thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN.

   - GV kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với từng bài học, từng đối tượng HS.

   - Chấm, chữa, trả bài kiểm tra, vào điểm (GDQP); Kiểm tra kỹ năng nội dung học (TD) : Trước khi kiểm tra, các nhóm, khối lớp phải thống nhất nội dung kiểm tra.

    + Đề kiểm tra 15 phút: khuyến khích ra dạng đề gồm nhiều câu hỏi nhỏ( GDQP), kỹ thuật động tác đơn giản( TD). Kiểm tra 15 phút đúng số cột quy định.

    + Đề một tiết: tự luận hoặc thực hành. Kiểm tra 1 tiết theo đúng tiết phân phối chương trình, không tự ý thêm bớt cột kiểm tra. Bài kiểm tra phải có lời nhận xét, đánh giá và công bố kết quả trước lớp.

    + Đề kiểm tra học kì: Các GV dạy cùng khối lớp phải thống nhất Đề cương ôn tập cho HS trước khi thi HK ít nhất hai tuần. Các nhóm trưởng phụ trách khối có trách nhiệm về nội dung ôn tập. Mỗi GV phải nộp một đề thi và đáp án cho TTCM để lưu ở hồ sơ của tổ và thành lập Ngân hàng đề.

    + Khi ra đề kiểm tra cần chú ý đến việc phân loại các đối tượng HS: G, K, TB, Y để ra đề cho phù hợp. GV chú trọng ra đề kiểm tra trong đúng phân phối chương trình, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt thực hiện của bản thân. Hạn chế ra đề theo kiểu yêu cầu HS chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

    - Thực hiện đầy đủ các cột điểm theo đúng thông tư hướng dẫn của Bộ và Sở GD - ĐT.

    - Hàng tháng phải vào điểm ở Sổ điểm chính và Cổng thông tin điện tử;  Tránh tối đa sự nhầm lẫn sai sót khi vào điểm ở Sổ điểm chính và Học bạ HS.

 2.3. Phụ đạo HS yếu – bồi dưỡng HS giỏi:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   - Xây dựng kế hoạch và huấn luyện đội tuyển của trường.

   - Đội tuyển đi dự thi các cuộc thi do các cấp ngành tổ chức và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh : Phấn đấu có giải.

   - Thực hiện huận luyện các đội tuyển( điền kinh, bơi lội,cờ vua..) theo kế hoạch của nhà trường, cấp trên và cá ban ngành yêu cầu; Có kế hoạch, nội dung huấn luyện cụ thể và có hiệu quả.

* Các biện pháp thực hiện:

     + Nâng cao chất lượng HS yếu để HS có thể vượt qua mức trung bình( GDQP). 

     + Kiến thức ôn tập kỹ năng cơ bản cho HS cho các khối phải phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng, không đòi hỏi quá cao làm HS nản chí.

     + Phối kết hợp với nhà trường và phụ huynh để theo dõi và quản lý việc học tập của HS.

    - Bồi dưỡng, huấn luyện HS có năng khiếu TDTT và Quốc phòng:

     + Chọn đúng đối tượng, phát hiện và giới thiệu HS có năng khiếu trong quá trình giảng dạy, nhất là khi kiểm tra để làm cơ sở cho Đội tuyển của trường.

     + Khuyến khích HS tự học, tự tập luyện, tự nghiên cứu theo sự hướng dẫn, định hướng của tổ CM.

     + Phân công GV giỏi, có kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển của trường với chương trình giảng dạy theo từng nội dung cụ thể; kiểm tra và đánh giá HS thường xuyên.

     + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong suốt thời gian ba năm của cấp học.

3. Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   - Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng các quy định của Ngành.

   - Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa.

   - Tham gia các hội thi cấp trường và cấp tỉnh.

   - GV dự giờ đồng nghiệp và thao giảng đúng số tiết theo quy định.

   - Hàng tháng tổ CM phân công GV có bài viết đăng trên trang Web.

* Các biện pháp thực hiện:

   - Thực hiện tốt kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên:

   + Không vắng trễ, bỏ giờ tùy tiện. Vắng phải viết đơn xin phép BGH nhà trường. Nghỉ đột xuất, cá nhân phải báo BGH và TTCM đồng thời tự liên hệ giáo viên trong tổ để nhờ dạy thay. Nghỉ có kế hoạch phải báo trước cho Tổ trưởng biết ít nhất hai ngày để tổ bố trí dạy thay. Chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu chậm tiết so với tiến độ chương trình).

   + Gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Cư xử đúng mực, hòa nhã, thân thiện đối với HS và phụ huynh; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh.

   + Quản lý chặt chẽ HS trong giờ lên lớp. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đầy đủ 45 phút lên lớp.

   + Tham gia nghiêm túc và đầy đủ các hoạt động ngoài giờ, các buổi hội họp... do nhà trường tổ chức. Vắng mặt phải có đơn xin phép.

   + Thực hiện đúng tác phong của nhà giáo khi lên lớp: áo quần lịch sự, gọn gàng, đúng quy định, không mặc quần Jean, áo Pull, đi dép lê khi đến trường.

   - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa:

   + Kết hợp với Đoàn trường tổ chức “Hội khỏe Phù Đổng” cho học sinh  đợt 1 ( môn: Đẩy tạ, Nhảy xa, Chạy- dự kiến vào giữa tháng 9/2015) và đợt 2(môn: Bóng đá- dự kiến vào tháng 12/2015.

   + Tham gia cuộc thi “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” (Dự kiến vào tháng 10/2015).

   + Tham gia các hoạt động chào mừng ngày “Phụ nữ Việt nam 20/10”.

   + Tham gia và tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng ngày: “Nhà giáo Việt nam 20/11”.

   + Tham gia các hoạt động nhằm kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

   + Tham gia giải chạy Việt dã báo Thừa Thiên Huế dự kiến vào tháng 3/2016.

   + Tham gia Hội trại 26/3.

  - Tham gia các hội thi cấp trường và cấp tỉnh.

   + Thi GVDG cấp trường và cấp tỉnh.

  - Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện). Kế hoạch BDTX của cá nhân được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

   - Dự giờ, thao giảng, thanh tra toàn diện:

   + Mỗi GV dự giờ đồng nghiệp tối thiểu 18 tiết/ năm học trong đó 2/3 số tiết dự giờ GV cùng tổ (không tính tiết dự giờ sinh viên kiến tập và thực tập sư phạm).

   + Mỗi GV thao giảng 04 tiết/ năm học (02 tiết thao giảng cấp trường và 02 tiết thao giảng cấp tổ).

   + Sau tiết thao giảng, dự giờ, tổ CM tổ chức góp ý rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy.

   + Tiết thao giảng của GV phải được thông báo trên bảng ghi lịch công tác của nhà trường và của tổ CM trước 1 tuần.

   + GV phải tham gia đầy đủ các buổi thảo luận chuyên đề, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên  môn, hội thảo cấp trường, cụm trường,  hội thi giáo viên giỏi các cấp…

   + TTCM dự giờ theo chuẩn quy định tại QĐ 80/2008/QĐ-BGD&ĐT và thông tư 12/2009/TT-BGD&ĐT (2 tiết/GV/HK). Dự giờ và kiểm tra đột xuất mỗi GV ít nhất 1 tiết/ HK.

   + Thanh tra toàn diện: 30% số tổ viên/ năm học: dự giờ 3 tiết, đánh giá, xếp loại quá trình công tác của GV trong năm học.

   + Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ, đánh giá xếp loại GV theo kế hoạch và quy định của nhà trường.

  - Quy định lên nội dung trang Web của trường thuộc phần tổ phụ trách:

  + Mỗi GV có 1-2 bài viết/ năm học để đưa lên trang Web của tổ CM. Nội dung: Kiến thức liên quan đến học tập, những vấn đề liên quan đến chương trình, đến bài học để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm...

  + TTCM chịu trách nhiệm đưa bài viết của GV lên trang Web (cố gắng 1-2 bài/tháng).

4. Mục tiêu 4: Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

   - Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, yêu thương, dân chủ, trách nhiệm.

   - 100% GV phấn đấu đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

   - Chỉ tiêu thi đua:                                  

   + Danh hiệu thi đua cá nhân:

     . Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0

     . Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 GV

     . Lao động tiên tiến: 04 GV

    + Danh hiệu thi đua tổ CM:  Tập thể lao động xuất sắc.

    + Chất lượng bộ môn: Tỉ lệ học lực TB trở lên: 95% ( môn Quốc phòng) và loại Đạt chiếm tỉ lệ 95% trở lên ( môn Thể dục).

    + Kết quả dự thi HKPĐ cấp Tỉnh: 1-2 HS đạt giải so với năm trước.

    - 100% GV tham gia đầy đủ các hoạt động, các phong trào do nhà trường, công đoàn, đoàn trường phát động.

* Các biện pháp thực hiện:

   - Thực hiện dân chủ hóa trong xây dựng và thực hiện kế hoạch.

   - Tổ chức tốt công tác quản lí và thi đua trong tổ.

   - Qui định sinh hoạt tổ CM: 2 tuần/1 lần.

   - Đổi mới cách sinh hoạt tổ CM: giảm tải các thủ tục hành chính, đào sâu chuyên môn như xây dựng các chuyên đề để sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng bài giảng mẫu, dạy mẫu để góp ý, xây dựng phương pháp dạy học có hiệu quả nhất... nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học.

 - Thường xuyên theo dõi kế hoạch của nhà trường, công đoàn, đoàn trường để thực hiện.

 - Phân công GV tham gia và cổ vũ đầy đủ các hoạt động, các phong trào do nhà trường, công đoàn, đoàn trường tổ chức.

 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

 1. Phân công chuyên môn:

STT

 

Họ và tên                     

Giảng dạy các lớp

Kiêm

nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

HKI

HKII

1

Lê Minh Đạt

11B3,4,7,8; 12B1,2,6,7

TTCM

288

272

 

2

Trần Đại Dũng

11B12,12; 12B3,4,5,8,9

Không

252

238

 

3

Võ Quang Chính

10B2,3,12,13; 115,6,8

TTCĐ

252

238

 

4

Lê Đình Dũng

10B6,7,8,9,10; 11B10,11

Không

252

238

 

5

Nguyễn Song Lâm Tuyền

10B1,4,5,14; 11B1,2,9

Không

252

238

 

6

Văn Phước Công Thành

10B2,3,4,5,8,9,13;11B1,2,5,6,7,11,13;12B6,7,8,9

TPCM

396

238

 

7

Hồ Thế Nhĩ

10B1,6,7,10,11,12,14;11B3,4,8,9,10,12; 12B1,2,3,4,5.

Không

414

221

 

                      

2. Danh sách giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua:

STT

       Họ và tên GV

Danh hiệu thi đua

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm

1

Lê Minh Đạt

Chiến sĩ TĐCS

Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao khả năng đập cầu trong môn cầu lông cho học sinh khối 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân.

2

Văn Phước Công Thành

Chiến sĩ TĐCS

Một số phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong phần kết thúc bài giảng.

3

Nguyễn Song Lâm Tuyền

Chiến sĩ TĐCS

Lựa chọn, áp dụng một số bài tập phát triển thể lực Đẩy tạ cho học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân.

4

Trần Đại Dũng

LĐTT

 

5

Võ Quang Chính

LĐTT

 

6

Lê Đình Dũng

LĐTT

 

7

Hồ Thế Nhĩ

LĐTT

 

 

 3. Danh sách giáo viên đăng kí tỉ lệ giảng dạy bộ môn:

a. Môn thể dục:

TT

Họ và tên giáo viên

HS ĐẠT ( tỉ lệ %)

HS CHƯA ĐẠT( tỉ lệ %)

1

Lê Minh Đạt

95 %

5 %

2

Trần Đại Dũng

95 %

5 %

3

Võ Quang Chính

  Khối 11: 95 %

   Khối 10: 90%

                 5 %

10%

4

Lê Đình Dũng

95 %

5 %

5

Nguyễn Song Lâm Tuyền

95 %

5 %

 

b. Môn quốc phòng:Giáo viên: Văn Phước Công Thành

KHỐI

GIỎI

Tỉ lệ(%)

KHÁ

Tỉ lệ(%)

TB

Tỉ lệ(%)

YẾU

Tỉ lệ(%)

KÉM

Tỉ lệ(%)

10

25

50

24

1

00

11

25

50

25

00

00

12

30

50

20

00

00

 

 Giáo viên Hồ Thế Nhĩ:

KHỐI

GIỎI

Tỉ lệ(%)

KHÁ

Tỉ lệ(%)

TB

Tỉ lệ(%)

YẾU - KÉM

Tỉ lệ(%)

10

20

35

40

5

11

20

35

40

5

12

30

40

30

00

 

 4. Danh sách giáo viên thanh tra toàn diện:

Thời gian

Họ và tên

 

Ghi chú

HỌC KÌ I

1. Lê Minh Đạt

 

- Đánh giá xếp loại Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đánh giá hoạt động đoàn thể.

HỌC KÌ II

1. Võ Quang Chính

- Đánh giá xếp loại Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đánh giá hoạt động đoàn thể.

         

5. Kế hoạch thao giảng:

STT

Họ và tên

Học kì I

(Thực hiện vào tháng)

Học kì II

  (Thực hiện vào tháng)

TG cấp

Trường

TG cấp tổ

TG cấp

trường

TG cấp tổ

1

Võ Quang Chính

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

2

Trần Đại Dũng

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

3

Lê Đình Dũng

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

4

Lê Minh Đạt

Tháng 10

Tháng 10

Tháng 2

Tháng 3

5

Hồ Thế Nhĩ

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

6

Văn Phước Công Thành

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 2

Tháng 3

7

Nguyễn Song Lâm Tuyền

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

 

  6. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh:

Thời gian

Họ và tên

                          Ghi chú

Tháng 10 -11/2015

(cấp trường) 

+

Tháng 03/2016

      (cấp tỉnh)

 

Lê Minh Đạt

Văn Phước Công Thành

 

Thể dục

GD Quốc phòng

  

7. Giáo viên thi Đồ dùng dạy học, sáng tạo KHKT

STT

Họ và tên

Tên đồ dùng dạy học, sáng tạo KHKT

Ghi chú

 

Toàn bộ tổ chuyên môn

Gậy chạy tiếp sức trong môn Điền kinh ( làm từ tre nứa phế liệu)

   Môn

Thể dục

  

  

Phê duyệt của BGH nhà trường                                     Huế, ngày 01 tháng 09  năm 2015                               

              Hiệu trưởng                                                                   Tổ trưởng chuyên môn        

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                            LÊ MINH ĐẠT