Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:16 19/01/2015  

Kế hoạch năm 2014-2015

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ HÓA

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2014 -2015

 


 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8

(2014)

Họp tổ chuyên môn, phân công giảng dạy học kỳ 1.

Cả tổ

 

Học chính trị đầu năm học.

Cả tổ

 

Dạy học theo thời khoá biểu.

Cả tổ

 

Thống nhất và làm lại phân phối chương trình

TTCM

 

Giáo viên viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên về nội dung học tập chính trị.

Tập huấn phòng cháy chữa cháy năm 2014 cho toàn thể CBGVNV

Cả tổ

 

Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

Cả tổ

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ (KTĐK) tập trung theo phân phối chương trình (PPCT).

TTCM

 

9

(2014)

- Khai giảng năm học

 

5/9

- Dạy học theo thời khoá biểu.

 

 

- Thảo luận kế hoạch của tổ,trường và làm kế hoạch cá nhân

- Đăng kí danh hiệu thi đua, chỉ tiêu năm học….

- Hoàn thành kế hoạch năm học.

 

Cả tổ

 

 

 

- Dự giờ GV, đăng kí thao giảng

TTCM và GV

 

- Bồi dưỡng HS giỏi

Cô Dung, Cô Hà

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV

TTCM

 

Đăng ký danh sách giáo viên tham gia dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện

TTCM và GV

 

Đăng ký đề tài và lên kế hoạch thực hiên đề tài khoa học kỉ thuật

Cả tổ

 

Tham gia phong trào thi đua số 1 trong hội đồng giáo dục (HĐGD).

Cả tổ

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

Tham gia hướng dẫn kiến tập sư phạm cho sinh viên năm 3 trường ĐHSP Huế

TTCM và GV

hướng dẫn

 

Hội nghị cán bộ công chức năm học 2013 – 2014.

 

 

10

(2014)

- Dạy học theo thời khoá biểu,

TTCM

 

- Dự giờ GV, đăng kí thao giảng

TTCM

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV, kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm

TTCM

 

- Bồi dưỡng HS giỏi, Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12

Cô Dung, Cô Hà

 

Tham gia tập huấn đổi mới SHTCM, dạy chủ đề (theo kế hoạch của Sở) và triển khai các chuyên đề đã được tiếp thu( nếu có).

TTCM

 

Tiếp tục hướng dẫn kiến tập sư phạm của sinh viên năm 3 trường ĐHSP Huế

TTCM và GV

hướng dẫn

 

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (22/10 – 15/11)

Cô Uyên

 

Lập danh sách đội tuyển HSG dự HSG cấp tỉnh (cuối tháng 10)

Cô Dung, Cô Hà

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

Cả tổ

 

11

(2014)

Tham gia phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11:

Cả tổ

 

- Kiểm tra (lần 1) tại phòng thiết bị, phòng thực hành về nội dung:

             + Tình hình sử dụng thiết bị dạy học

             + Dạy thực hành tại phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn

TTCM và GV phụ trách phòng bộ môn

 

- Dạy học theo thời khoá biểu.

 

 

- Dự giờ và thanh tra GV

TTCM

 

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV, kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm

TTCM

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

Cả tổ

 

12

(2014)

- Dạy học theo thời khoá biểu

 

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV, kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm

TTCM

 

- Hướng dẫn đề cương ôn tập học kỳ I

Cả tổ

 

- Dự giờ và thanh tra GV

TTCM

 

Triển khai bồi dưỡng HSG khối 10 và 11.

Cô Q.Anh;

Cô Phượng

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

 

 

01

(2015)

- Dạy học theo thời khoá biểu.

 

 

- Tổ chức kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch của trường

Cả tổ

 

Giáo viên chấm, trả bài KTHKI.

Cả tổ

 

- Hoàn thành điểm học kì 1, xếp loại học sinh

Cả tổ

 

Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể  giáo viên.

TTCM

 

- Sơ kết học kì 1

Cả tổ

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

 

 

02

(2015)

- Dạy học theo thời khoá biểu.

 

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV, kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm

TTCM

 

- Kiểm tra (lần 2) tại phòng thiết bị, phòng thực hành về nội dung:

             + Tình hình sử dụng thiết bị dạy học

             + Dạy thực hành tại phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn

TTCM và GV phụ trách phòng bộ môn

 

Tham gia hướng dẫn kiến tập và thực tập sư phạm sinh viên năm 4 ĐHSP Huế

TTCM và GV

hướng dẫn

 

Phát động phong trào thi đua HKII

 

 

Bồi dưỡng HSG khối 11,10

Cô Q.Anh;

Cô Phượng

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

 

 

 

3

(2015)

- Dạy học theo thời khoá biểu

 

 

- Kiểm tra sổ báo giảng, hồ sơ giáo án của GV, kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm

TTCM

 

- Tham gia dự sinh hoạt CM.

TTCM

 

Ngoại khóa

Liên tổ toán -lý -hóa

 

- Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

 

 

 

 

 

- Bồi dưỡng HSG khối 11,10

Cô Q.Anh;

Cô Phượng

 

 

Thực hiện  kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên

 

 

4

(2015)

- Dạy học theo thời khoá biểu

 

 

- Kiểm tra nhập điểm của GV vào phòng máy và vào sổ điểm, dự giờ giá viên

TTCM và GV phụ trách phòng bộ môn

 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của toàn thể  giáo viên

TTCM

 

- Ôn tập kiến thức 12 luyện thi TN (nếu có)

GV dạy 12

 

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện

TTCM

 

- Hướng dẫn đề cương ôn tập học kỳ II

Cả tổ

 

Viết báo cáo các nội dung bồi dưỡng thường xuyên

Cả tổ

 

5

(2015)

- Kiểm tra học kỳ II.

Cả tổ

 

- Tăng cường ôn tập để thi TN (nếu có)

GV dạy 12

 

- Hoàn thành các cột điểm, tổng kết cho HS

Cả tổ

 

- Hoàn thành các loại sổ sách, biểu mẫu

Cả tổ

 

- Tổng kết năm học

Cả tổ

 

- Phổ biến đề cương thi lại

TTCM

 

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

 Xếp loại và tổng hợp

Cả tổ

TTCM

 

6

(2015)

- Coi thi TN

 

 

- Coi thi TS vào lớp 10.

 

 

 

         


TTCM

 

 

Hà Thị Phượng