Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Ngữ Văn

Cập nhật lúc : 15:56 11/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ NGỮ VĂN - GDCD

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 
   

 


    Thành phố Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2016

                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                                            NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

Tổ Ngữ Văn – GDCD  xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Bối cảnh năm học:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW hội nghị 8 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạotrường THPT Bùi Thị Xuân tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc để đạt danh hiệu tập thể  lao động xuất sắc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017 và yêu cầu của năm học 2016 – 2017, tổ Ngữ Văn – GDCD tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học mới.

2. Tình hình thực tế của tổ CM:

a. Số lượng tổ viên:  14

  Nữ:   12   ;     Nam:  02

  Bao gồm :           

      - Độ tuổi:        30 - 39:    06  GV          

                             40 - 49:    07  GV

                             50 - 55:    01 GV

      - Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ:     03   GV          

                                                Cử nhân:  11  GV

      - Đảng viên:  03  

      - GV làm công tác chủ nhiệm:   04

      - GV làm công tác kiêm nhiệm: 05

b. Thuận lợi:

    - Tổ Ngữ Văn luôn được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của BGH nhà trường.

    - GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tuổi đời và tuổi nghề vững vàng.

    - Có năng lực chuyên môn khá tốt, đủ khả năng hoàn thành công tác được giao.

    - Có tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

    - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên môn.

    - Có khả năng sử dụng CNTT trong giảng dạy khá tốt.

c. Khó khăn:

     - Chất lượng mũi nhọn bộ môn chưa ổn định.

     - Ý thức tự giác học tập, rèn luyện học sinh còn hạn chế gây khó khăn cho công việc giảng dạy của GV.

     - Nội dung chương trình dạy học, phân phối trương trình thay đổi và còn nhiều bất cập nên tổ CM phải thường xuyên điều chỉnh và soạn giáo án mới.  

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC:

  1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Ngành, Sở giáo dục và đào tạo, Nhà trường tổ chức.

  2. Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của trường; Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

  3. Thực hiện có hiệu quả kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  4. Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Mục tiêu 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Ngành, Sở giáo dục và đào tạo, Nhà trường tổ chức.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

  2. Mục tiêu 2: Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục.

  2.1. Thực hiện chương trình:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

  2.2.  Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

2.3. Phụ đạo HS yếu – bồi dưỡng HS giỏi:

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

    3. Mục tiêu 3: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

4. Mục tiêu 4: Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

* Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Các biện pháp thực hiện:

  

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

    1. Phân công chuyên môn.                                                                                                                                                            

    2. Đăng kí danh hiệu thi đua.

    3. Đăng kí tỉ lệ giảng dạy bộ môn.

    4. Thanh tra toàn diện.

    5. Kế hoạch thao giảng.

    6. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh.

    7. Thi Đồ dùng dạy học, sáng tạo KHKT. 

    8. Phân công GV dạy Bồi dưỡng HS giỏi.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:

 

 

 

THÁNG 08/2016

- Họp GV đầu năm học để nghe phổ biến phân công chuyên môn, nhận TKB, nhận lớp chủ nhiệm.

- TTCM tham gia tập huấn chuyên môn do Bộ và Sở GD-ĐT tổ chức.

- Tổ CM tham gia tập huấn chuyên môn.

- Tổ CM xây dựng Chương trình chính khóa và Chương trình  dạy học tự chọn; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2016 – 2017; xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì tập trung.

- GV tham gia học tập chính trị đầu năm học.

- GV viết bài thu hoạch BDTX về nội dung học tập chính trị.

- Học chính thức theo TKB vào ngày 22/8/2016.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

 

 

 

 

THÁNG

 09/ 2016

- Khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017 của Tổ CM và của cá nhân.

- GV đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài SKKN.

- TTCM lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, TTTD, GV tham gia Hội thi GVDG cấp trường.

- Tổ chức dạy Bồi dưỡng HSG 12 bắt đầu từ ngày 29/08/2016.

- Tổ chức ôn tập kiến thức cơ bản cho HS khối 12 (Theo TKB).

- GV Đăng kí tỉ lệ bộ môn các lớp dạy.

- TTCM, TPCM tham gia Tập huấn "Thiết kế bài giảng E-learning".

-                 - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 9.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 10/2016

- Hội nghị CBCC và Hội nghị Công đoàn.

-                 - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 10.

-                 - Hội ý, trao đổi chuyên môn theo nhóm.

-                 - Kiểm tra định kì tập trung K10,12.

-                 - HS K10 Kiểm tra khảo sát đầu năm (Đề KT của Sở GD và ĐT).

-                 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG; Tổ chức thi chọn đội tuyển; Lập danh sách đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh.

-                 - TTCM, TPCM tổ chức Tập huấn "Thiết kế bài giảng E-learning" cho GV trong tổ CM.

-                 - TTCM tham gia sinh hoạt Hội đồng bộ môn.

-                 - Kiểm tra nền nếp học tập, giáo án, thanh tra, dự giờ GV.

-                 - Kết hợp với Đoàn trường triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 cho HS khối 10.

-                - Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt nam (20/10).

-                 - Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 11/2016

 

- Đội tuyển HSG 12 tham gia dự thi HSG cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 trong GV và HS: Dự giờ, thao giảng ; Đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt. 

- Tổ CM báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề tài STKHKT.

-                - Tổ chức cuộc thi Trang viết học trò cho HS các khối lớp (3HS/lớp).

-                - Thu và chấm bài dự thi UPU lần thứ 46 cho học sinh lớp 10.

-                - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 11.

- Tham gia Hội thi "Thiết kế bài giảng E-learning" cấp trường.

- Hướng dẫn sinh viên KTSP.

- Kiểm tra, thanh tra, dự giờ GV.                

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

THÁNG 12/2016

- Tham gia tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức.

-                - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 12.

- Tổ CM ra đề cương ôn tập HKI; Phân công ra đề Kiểm tra HKI.

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp trường (nếu có).  

- Khối 12 Kiểm tra HKI.

- GV chấm, trả bài kiểm tra HKI.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 01/2017

- Thi chọn, thành lập Đội tuyển HSG khối 10 và 11.

-                - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 1.

- Khối 10 và 11 Kiểm tra HKI.

- GV chấm bài, nộp bài thi, nhập điểm.

- GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực.

- Bồi dưỡng HSG Khối 10 và Khối 11.

- Hoàn chỉnh đề tài tham gia Hội thi STKHKT cấp Tỉnh (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể GV.

  - Tổ CM Sơ kết HKI.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 02/2017

- Ổn định tình hình HS sau khi nghỉ tết Nguyên đán.

-                 - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 2.

- Triển khai công tác hướng dẫn thực tập sư phạm.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10,11.

- Phát động phong trào thao giảng chào mừng 8/3.

- Kiểm tra việc ghi điểm vào máy và sổ điểm chính.

- Ngoại khóa: Đêm thơ Nguyên Tiêu.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

03/ 2017

- Tham gia các hoạt động chào mừng 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tham gia cuộc thi STKHKT cấp tỉnh (nếu có đề tài).

- TTCM tham gia sinh hoạt Hội đồng bộ môn.

- GV thi GVDG cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

 04/ 2017

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

-                - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 4.

- Hoàn thành Tập san Kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

- Hướng dẫn HS Khối 12 ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù (nếu chậm).

- Hướng dẫn đề cương ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ II (K12).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

- Họp tổ CM: Ra đề cương ôn tập HK II; Phân công ra đề thi HKII K10,11.

- Tổ CM thẩm định SKKN.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     05/2017  

-                - Triển khai chuyên đề SHCM tháng 5.

- Kiểm tra học kỳ II (K10 và11).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

  - GVchấm bài, nộp bài thi, vào điểm.

  - GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực HKII và cả năm.

- Tham gia Lễ trưởng thành và tri ân cho HS khối 12.

- Tổng kết, phát thưởng năm học 2016 - 2017.

- Lịch ôn tập thi lên lớp, rèn luyện trong hè. Tổ CM phổ biến đề cương ôn thi lên lớp.

  - Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể  giáo viên.

  - Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     6+7/2017  

- Tổ chức ôn tập và thi lên lớp.

- Coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT và ĐH - CĐ.

- Coi thi và chấm thi tuyển sinh 10.

- Tham gia Tập huấn chuyên môn.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

  

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của tổ Ngữ Văn - GDCD trong năm học 2016 - 2017. Kế hoạch này đã được tổ chuyên môn thông qua và nhất trí 100%.

  

Phê duyệt của BGH nhà trường                                                                       Huế, ngày 05 tháng 10  năm 2016                               

         Hiệu trưởng                                                                                                              Tổ trưởng chuyên môn        

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                NGUYỄN THỊ NGỌC LAN