Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Ngữ Văn

Cập nhật lúc : 17:02 31/10/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ NGỮ VĂN

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 
   

 


           Thành phố Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 – 2018

     Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  Báo cáo số 1883/BC-SGDĐT ngày 01/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018;

     Căn cứ Công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018;

     Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

     Tổ Ngữ Văn  xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Bối cảnh năm học:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW hội nghị VIII của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạotrường THPT Bùi Thị Xuân tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc để đạt danh hiệu tập thể  lao động xuất sắc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017 và yêu cầu của năm học 2017 - 2018, tổ Ngữ Văn tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích cao trong năm học mới.

2. Tình hình thực tế của tổ chuyên môn:

a. Số lượng tổ viên:  11

    Bao gồm: Nữ:   11   ;     Nam:  0

- Độ tuổi:        30 - 39:    04  GV          

                       40 - 49:    06  GV

                       50 - 55:    01 GV

- Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ:     03   GV          

                                      Cử nhân:  08  GV

- Đảng viên:  02        

- GV làm công tác chủ nhiệm:   02

- GV làm công tác kiêm nhiệm: 03

b. Thuận lợi:

- Tổ chuyên môn luôn được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của BGH nhà trường.

- GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tuổi đời và tuổi nghề vững vàng.

- Có năng lực chuyên môn khá tốt, đủ khả năng hoàn thành công tác được giao.

- Có tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên môn.

c. Khó khăn:

- Chất lượng mũi nhọn bộ môn chưa ổn định.

- Ý thức tự giác học tập, rèn luyện học sinh còn hạn chế gây khó khăn cho công việc giảng dạy của GV.

- Nội dung chương trình dạy học, phân phối trương trình thay đổi và còn nhiều bất cập nên tổ CM phải thường xuyên điều chỉnh và soạn giáo án mới.  

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC:

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị & BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 và giai đoạn 2016-2020.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá CBGV.

4. Tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh. Đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn theo hướng sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, hạn chế các công việc hành chính.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Khai thác triệt để các thiết bị tin học đã được trang cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi.

6. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan. Thực hiện khảo sát chất lượng học sinh toàn trường vào giữa mỗi học kì và kiểm tra học kỳ tập trung đối với 9 môn học Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD của cả ba khối lớp.

7. Triển khai thực hiện có chất lượng việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018.

8. Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mục tiêu 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Ngành, Sở giáo dục và đào tạo, Nhà trường tổ chức.

2. Mục tiêu 2: Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục.

2.1. Thực hiện nội dung, chương trình:

2.2.  Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

2.3. Phụ đạo HS yếu – bồi dưỡng HS giỏi:

3. Mục tiêu 3: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Mục tiêu 4: Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Phân công chuyên môn: 

2. Kế hoạch thao giảng:                                                                                                                                                                   

3. Danh sách giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua:

4. Danh sách giáo viên thanh tra toàn diện:

5. Danh sách dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:

6. Giáo viên dự thi Đồ dùng dạy học, sáng tạo KHKT, Thiết kế bài giảng E-learning: 

7. Phân công GV dạy Bồi dưỡng HS giỏi:

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:

 

 

 

THÁNG 08/2017

- Họp GV đầu năm học để nghe phổ biến phân công chuyên môn, nhận TKB, nhận lớp chủ nhiệm.

- TTCM tham gia tập huấn chuyên môn do Bộ và Sở GD-ĐT tổ chức.

- Tổ CM tham gia tập huấn chuyên môn.

- Tổ CM xây dựng Chương trình chính khóa và Chương trình  dạy học tự chọn; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2017 – 2018; xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì tập trung.

- GV tham gia học tập chính trị đầu năm học.

- GV viết bài thu hoạch BDTX về nội dung học tập chính trị.

- Học chính thức theo TKB vào ngày 22/08/2017.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

 

 

 

 

THÁNG

 09/ 2017

- Khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018 của Tổ CM và của cá nhân.

- GV đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài SKKN.

- TTCM lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, TTTD, GV tham gia Hội thi GVDG cấp trường.

- Tổ chức dạy Bồi dưỡng HSG 12 bắt đầu từ ngày 06/09/2017.

- Tổ chức ôn tập kiến thức cơ bản cho HS khối 12 (Theo TKB).

- GV Đăng kí tỉ lệ bộ môn các lớp dạy.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 9.

- Tham gia Hội nghị CBCC.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 10/2017

- Tham gia Đại hội Công đoàn.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 10.

- Hội ý, trao đổi chuyên môn theo nhóm.

- Khảo sát chất lượng K10,11,12.

- HS K10 Kiểm tra khảo sát đầu năm (Đề KT của Sở GD và ĐT).

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG; Tổ chức thi chọn đội tuyển; Lập danh sách đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh.

- Kiểm tra nền nếp học tập, giáo án, thanh tra, dự giờ GV.

- Kết hợp với Đoàn trường triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 cho HS khối 10.

- Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt nam (20/10).

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG 11/2017

 

- Đội tuyển HSG 12 tham gia dự thi HSG cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 trong GV và HS: Dự giờ, thao giảng ; Đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt. 

- Tổ CM báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề tài STKHKT.

- Tổ chức cuộc thi Trang viết học trò cho HS các khối lớp (3HS/lớp).

- Thu và chấm bài dự thi UPU lần thứ 47 cho học sinh lớp 10.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 11.

- Tham gia Hội thi "Thiết kế bài giảng E-learning" cấp trường.

- Hướng dẫn sinh viên KTSP.

- Kiểm tra, thanh tra, dự giờ GV.                

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

THÁNG 12/2017

- Tham gia tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 12.

- Tổ CM ra đề cương ôn tập HKI; Phân công ra đề Kiểm tra HKI.

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp trường (nếu có).  

- Khối 12 Kiểm tra HKI.

- GV chấm, trả bài kiểm tra HKI.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

 

THÁNG 01/2018

- Thi chọn, thành lập Đội tuyển HSG khối 10 và 11.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 1.

- Khối 10 và 11 Kiểm tra HKI.

- GV chấm bài, nộp bài thi, nhập điểm.

- GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực.

- Bồi dưỡng HSG Khối 10 và Khối 11.

- Hoàn chỉnh đề tài tham gia Hội thi STKHKT cấp Tỉnh (nếu có).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể GV.

- Tổ CM Sơ kết HKI.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

 

THÁNG 02/2018

- Ổn định tình hình HS sau khi nghỉ tết Nguyên đán.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 2.

- Triển khai công tác hướng dẫn thực tập sư phạm.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10,11.

- Phát động phong trào thao giảng chào mừng 8/3.

- Kiểm tra việc ghi điểm vào máy và sổ điểm chính.

- Ngoại khóa: Đêm thơ Nguyên Tiêu.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

03/ 2018

- Tham gia các hoạt động chào mừng 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tham gia cuộc thi STKHKT cấp tỉnh (nếu có đề tài).

- TTCM tham gia sinh hoạt Hội đồng bộ môn.

- GV thi GVDG cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG

04/ 2018

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 4.

- Hoàn thành Tập san Kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

- Hướng dẫn HS Khối 12 ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, 11.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

- Rà soát lại chương trình, lên lịch dạy bù (nếu chậm).

- Hướng dẫn đề cương ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ II (K12).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

- Họp tổ CM: Ra đề cương ôn tập HK II; Phân công ra đề thi HKII K10,11.

- Tổ CM thẩm định SKKN.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     05/2018  

- Triển khai chuyên đề SHCM tháng 5.

- Kiểm tra học kỳ II (K10 và11).

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh khối 12.

- GVchấm bài, nộp bài thi, vào điểm.

- GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực HKII và cả năm.

- Tham gia Lễ trưởng thành và tri ân cho HS khối 12.

- Tổng kết, phát thưởng năm học 2017 - 2018.

- Lịch ôn tập thi lên lớp, rèn luyện trong hè. Tổ CM phổ biến đề cương ôn thi lên lớp.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của toàn thể  giáo viên.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

 

THÁNG     6+7/2018  

- Tổ chức ôn tập và thi lên lớp.

- Coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT và ĐH - CĐ.

- Coi thi và chấm thi tuyển sinh 10.

- Tham gia Tập huấn chuyên môn.

- Lên nội dung trang web của tổ CM.

  

Trên đây là Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Ngữ Văn trong năm học 2017 - 2018. Kế hoạch này đã được tổ chuyên môn thông qua và nhất trí 100%.

  

Phê duyệt của BGH nhà trường                                                                                Huế, ngày 15 tháng 09  năm 2017                               

         Hiệu trưởng                                                                                                              Tổ trưởng chuyên môn        

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                           NGUYỄN THỊ NGỌC LAN