Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:25 14/09/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Huế, ngày 28  tháng 8  năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ TIẾNG ANH

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 của sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Bùi Thị Xuân;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 – 2016 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

Tổ Tiếng Anh xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Điểm mạnh: Tổ Tiếng Anh gồm có 12 giáo viên, trong đó có 11 giáo viên nữ, 2 thạc sĩ, 3 đảng viên và 6 giáo viên làm công tác chủ nhiệm, 1 giáo viên phụ trách công tác thư viện.

- Đội ngũ giáo viên của tổ được bố trí đủ, đa số có thâm niên và kinh nghiệm công tác lâu năm, năng lực chuyên môn khá vững vàng.

- Các thành viên của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm; có ý thức học hỏi, nghiên cứu chuyên môn cũng như cập nhật các kỹ năng về công nghệ thông tin.

- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.

- Có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn về các mặt hoạt động của tổ chuyên môn.

2. Điểm yếu:

- Một số giáo viên còn gặp khó khăn trong công tác do có con còn nhỏ.

- Tổ chưa có đủ một số trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học: tài liệu, tranh ảnh, sách báo bằng tiếng Anh và các đồ dùng dạy học.

- Tuyển sinh đầu vào còn thấp nên một bộ phận khá lớn học sinh có kết quả học tập môn tiếng Anh từ cấp học dưới còn rất thấp.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường, công đoàn bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giáo viên, và học sinh. Tiếp tục thực hiện việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Xây dựng và thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn theo hướng chú trọng công tác chuyên môn, hạn chế các công tác hành chính.

3. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan. Thực hiện kiểm tra định kỳ tập trung đối với một số bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra học kỳ ở cả ba khối lớp.

4. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

5. Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học. Khai thác triệt để các thiết bị, cơ sở vật chất đã được trang cấp. Tự học từ rèn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm; tạo nên ngân hàng đề kiểm tra phong phú phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên  và học tập của  học sinh thông qua trang web của trường.

6. Phấn đấu giảm dần tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng dần tỉ lệ học sinh khá, giỏi của bộ môn Tiếng Anh, đặc biệt phấn đấu bồi dưỡng học sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

7. Có kế hoạch tổ chức hoạt động IOE cho học sinh toàn trường có hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh.

8. Có kế hoạch đầu tư cho giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh để đạt kết quả cao.

C. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục:

- Tổ chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập cho học sinh.

- Dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình, theo kế hoạch giáo dục của Bộ và Sở quy định. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh.

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức, kĩ năng.

- Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục an toàn giao thông... thông qua nội dung các bài học của bộ môn Tiếng Anh.

- Phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm một cách hợp lý, cụ thể:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

DẠY LỚP

KIÊM NHIỆM

1

Lê Thúy Ái

10B4, 12B1,12B2

CN 12B1

2

Huỳnh Thị Tuyết Ba

10B5, 12B4,12B5

CN 10B5

3

Nguyễn Thị Thúy Hương

10B14, 11B9,11B10

CN11B10

4

Trần Duy Lam

10B6, 11B11, 11B12, 11B13

 

5

Hoàng Thị Thanh Nga

10B8, 10B9, 12B8, 12B9

 

6

Trương Thị Thanh Nga

11B5, 11B6, 12B3

TTCM

7

Ngô Thị Quỳnh Phương

10B1, 10B2, 10B3

CN 10B1

8

Tôn Nữ Anh Phương

10B12, 11B7, 11B8

 

9

Hồ Thị Phi Phượng

10B13, 11B3, 11B4

CN 11B4

10

Hoàng Thị Hồng Thanh

10B7, 12B6, 12B7

CN 12B6

11

Từ Dạ Thảo

10B10, 10B11, 11B1,11B2

 

12

Lý Thảo Trang

Phụ trách thư viện

 

2. Công tác đổi mới phương pháp dạy học:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh làm quen với phương pháp học tập độc lập và tự suy luận, phát huy sáng kiến, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn giải thích khi cần thiết. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát triển năng lực của học sinh.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc tăng cường thực hiện bài giảng có ứng dụng CNTT, xây dựng thư viện bài giảng điện tử, tìm tòi thông tin qua mạng Internet, xây dựng ngân hàng đề thi đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

- Căn cứ vào yêu cầu của bộ môn về kiến thức, kỹ năng, giáo viên chủ động vận dụng phối hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng chú trọng nhiều đến nội dung chuyên môn, mỗi tháng xây dựng một chuyên đề chuyên môn để sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng bài giảng mẫu, dạy mẫu để góp ý, xây dựng phương pháp dạy học có hiệu quả nhất...nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực sử dụng  phòng Lab, mỗi giáo viên phải có ít nhất 03 tiết sử dụng phòng Lab trong một học kỳ.

- Mỗi giáo viên thao giảng 4 tiết/năm học trong đó có 2 tiết ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp 18 tiết/năm học, trong đó 2/3 số tiết dự giờ cùng môn dạy để trao đổi kinh nghiệm.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của điều lệ nhà trường, tiến hành thanh tra, kiểm tra ở giữa học kỳ, cuối học kỳ và cuối năm học.

3. Công tác đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện việc kiểm tra miệng thường xuyên.

- Thực hiện đúng nội dung kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Tổ chức kiểm tra 15 phút về kỹ năng nghe cho học sinh lớp 10 và 11.

- Kiểm tra miệng được thực hiện mọi lúc nhưng nhẹ nhàng và kích thích học sinh bằng điểm số.

- Nội dung kiểm tra bài đảm bảo tính vừa sức, đúng trọng tâm, có thể phân loại trình độ học sinh, đảm bảo trên 70% có điểm từ trung bình trở lên và đạt ít nhất 25% khá, giỏi.

- Chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; thực hiện đầy đủ 3 yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và trình độ trong các bài kiểm tra.

- Đề kiểm tra định kì ở mức độ vừa phải, phù hợp với đối tượng học sinh của trường,

- Nâng cao việc tự đánh giá của học sinh.

4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, dạy thêm học sinh lớp 12:

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở cả ba khối lớp, phân công giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy theo từng chuyên đề, xây dựng chương trình, nội dung dạy bồi dưỡng phù  hợp, cập nhật, kiểm tra và đánh giá thường xuyên.

- Chọn đúng đối tượng, phát hiện và giới thiệu học sinh giỏi trong quá trình giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng học sinh yếu để có thể vượt qua mức trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp đại học quốc gia.

- Soạn nội dung dạy phụ đạo, dạy thêm phù hợp, không đòi hỏi quá cao làm học sinh nản chí.

-  Kết hợp với nhà trường và phụ huynh để theo dõi và quản lý việc học của học sinh.

- Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng năm học 2015-2016:

+ Lớp 12: Cô Ái, cô Quỳnh Phương, cô Anh Phương

+ Lớp 11: Cô Trương Thanh Nga

+ Lớp 10: Cô Anh Phương

5. Công tác tổ chức hoạt động ngoại khoá:

- Tổ chức tốt hoạt động IOE từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, động viên đa số học sinh tham gia, phấn đấu có học sinh đạt giải IOE cấp thành phố, cấp tỉnh.

- Lên kế hoạch cụ thể, kết hợp với Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm để đưa hoạt động IOE vào thi đua; kết hợp với tổ Tin học để tổ chức các cuộc thi IOE cấp trường, cấp thành phố.

6. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:

- Tích cực hưởng ứng và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Có kế hoạch đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho giáo viên dự thi để đạt được kết quả cao.

- Giáo viên dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016: Cô Ngô Thị Quỳnh Phương.

7. Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp chuyên môn:     

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, thao giảng, dự giờ đủ số tiết quy định, kiểm tra hồ sơ giáo án, tổ chức kiểm tra 15 phút, định kỳ, học kỳ nghiêm túc.

- Thực hiện việc nhập dữ liệu đầy đủ, đúng thời gian quy định vào cổng QLTTGDĐT, đăng kế hoạch hoạt động của tổ, kế hoạch tuần, tháng và bài viết lên Website của trường.

- Lên kế hoạch đăng ký thao giảng từ đầu năm học, cụ thể:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HKI

HKII

1

Lê Thúy Ái

Tháng 10

Tháng 2

2

Huỳnh Thị Tuyết Ba

Tháng 10

Tháng 3

3

Nguyễn Thị Thúy Hương

Tháng 10

Tháng 3

4

Trần Duy Lam

Tháng 11

Tháng 4

5

Hoàng Thị Thanh Nga

Tháng 10

Tháng 3

6

Trương Thị Thanh Nga

Tháng 11

Tháng 2

7

Ngô Thị Quỳnh Phương

Tháng 10

Tháng 4

8

Tôn Nữ Anh Phương

Tháng 11

Tháng 4

9

Hồ Thị Phi Phượng

Tháng 11

Tháng 4

10

Hoàng Thị Hồng Thanh

Tháng 11

Tháng 3

11

Từ Dạ Thảo

Tháng 11

Tháng 4

 

8. Công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX):

- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện).

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập trung; thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch BDTX của các nhân theo đúng kế hoạch của trường và tổ CM.

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và chuẩn bị tốt các tiết thao giảng có nội dung đánh giá liên quan đến các nội dung BDTX.

9. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên:

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục, tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn theo đúng phân phối chương trình, cuối tuần thực hiện báo giảng của tuần tới để tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu kiểm tra, kí duyệt.

- Chuẩn bị và soạn bài trước khi lên lớp, kiểm tra và chấm bài đảm bảo đúng và kịp tiến độ, ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy, ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí theo đúng quy định của nhà trường hoặc khi có thông báo.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong gỉang dạy, khai thác hiệu quả tranh ảnh, video… các phần mềm chuyên  dụng cho các bộ môn, nhằm phát huy tối đa tính năng của các phương tiện trực quan. Chú ý không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép” sang “chiếu chép” mà kết hợp hợp lý giữa các phương pháp trong đó có việc vận dụng CNTT.

- Lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được tổ trưởng hoặc nhà trường phân công, chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu thiếu tiết).

- Đảm bảo có đủ hồ sơ theo quy định, thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm và học thêm.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với các giáo viên khác, với gia đình học sinh, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành, của Sở GD&ĐT, của nhà trường và của chính quyền địa phương.

10. Công tác chủ nhiệm và các hoạt động phong trào:

- Công tác chủ nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và phụ huynh để có biện pháp giáo dục có hiệu quả.

- Có biện pháp tích cực phù hợp đặc điểm tình hình của lớp để điều hành lớp thực hiện tốt các hoạt động, phong trào của trường, đoàn trường nhằm đạt vị thứ cao trong các đợt thi đua và nâng cao chất lượng hạnh kiểm, học tập.

- Công tác khác:

- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do nhà trường, công đoàn, đoàn trường phát động vào các dịp 20.10, 20.11, 8.3, 26.3, sinh hoạt hè...

- Phân công giáo viên tham gia và cổ vũ các hoạt động, phong trào đầy đủ.

11. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Hàng tháng tiến hành kiểm tra các nội dung:

+ Lên lịch báo giảng ở Sổ báo giảng và đăng lên Website của trường;

+ Thực hiện chương trình giảng dạy, ghi chép ở sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm;

+ Giáo án;

+ Ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

- Thanh tra toàn diện 30% giáo viên của tổ:

+ Cô Lê Thúy Ái.

+ Cô Hoàng Thị Thanh Nga.

+ Cô Ngô Thị Quỳnh Phương.

11. Chỉ tiêu:

- Nhà nước:

+ Tổ đạt danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc.

+ Tổ có  2 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 10 giáo viên đạt danh hiệu LĐTT.

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

Chức vụ

1

Lê Thúy Ái

LĐTT

 

2

Huỳnh Thị Tuyết Ba

LĐTT

 

3

Nguyễn Thị Thúy Hương

LĐTT

 

4

Trần Duy Lam

LĐTT

 

5

Hoàng Thị Thanh Nga

LĐTT

 

6

Trương Thị Thanh Nga

CSTĐCS

TTCM

7

Ngô Thị Quỳnh Phương

CSTĐCS

 

8

Tôn Nữ Anh Phương

LĐTT

 

9

Hồ Thị Phi Phượng

LĐTT

 

10

Hoàng Thị Hồng Thanh

LĐTT

TPCM

11

Từ Dạ Thảo

LĐTT

 

12

Lý Thảo Trang

LĐTT

 

 

- Công đoàn:

+ Tổ đạt danh hiệu: Tổ công đoàn xuất sắc.

+ Tổ có  100% giáo viên đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc.

- Tổ có giáo viên dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt giải.

- Tổ có học sinh đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi IOE cấp tỉnh.

- Kết quả giảng dạy: Giỏi, khá: 25% trở lên, TB trở lên: 70% trở lên.

 

 

 

 

 

 

D. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2015

- Phân công giảng dạy

- Thống nhất phân phối chương trình môn Tiếng Anh – năm học 2015-2016

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ theo PPCT

- Học tập chính trị, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung bồi dưỡng 2

- Tập huấn phòng cháy chữa cháy.

- Dạy theo TKB HKI từ ngày 24.8.2015

- Chuẩn bị lễ khai giảng

-  Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Tổ trưởng

- Tổ trưởng và tổ phó - Tổ trưởng và tổ phó

- Tổ trưởng và tổ phó

 

- Cả tổ

 

- GV được phân công

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cô Ái

- Cả tổ

1/8/2015

 

 

 

 

22,23/8/2015

 

 

 

 

Theo KH

9/2015

- Khai giảng năm học

-Thảo luận kế hoạch của tổ.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân

- Xây dựng kế hoạch BDTX

- Triển khai hoạt động IOE.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12.

 

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 1

- Đăng bài lên Website của trường

- Dự hội nghị CBCC.

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cả tổ

- Tổ phó PT và cả tổ

- Cô Quỳnh Phương, cô Anh Phương  

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Tuyết Ba

- Cả tổ

- Cả tổ

5/9/2015

5/9/2015

 

 

Theo KH

 

 

26.9.2015

 

Theo KH

Theo KH

10/2015

- Triển khai hoạt động IOE.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12

- Lập DS HSG lớp 12 dự thi HSG cấp tỉnh

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 2

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

- Cô Ái, cô A. Phương

- Cô Thanh Nga

 

- Giáo viên đăng ký

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Hương

- Cả tổ

Theo KH

 

Theo KH

 

 

31.10.2015

 

Theo KH

11/2015

- Triển khai hoạt động IOE.

- Thao giảng, dự giờ chào mừng 20/11

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung bồi dưỡng 1

- Phối hợp tổ chức KTĐK bài số 2- Tiếng Anh lớp 11.

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 3

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

- GV đăng kí

- Cả tổ

 

- TT và GV dạy lớp 11

 

- Tổ trưởng và tổ phó

- Thầy Lam

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

Theo KH

 

Theo KH

 

28.11.2015

 

Theo KH

12/2014

- Triển khai hoạt động IOE.

- Tổ chức thi IOE cấp trường

- Phối hợp tổ chức KTĐK bài số 2- Tiếng Anh lớp 10.

- Phối hợp tổ chức KTĐK bài số 2- Tiếng Anh lớp 12.

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 4

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

- Cả tổ

- TT và GV dạy lớp 10

 

- TT và GV dạy lớp 12

 

- GV đăng ký

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Hoàng Nga

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

Theo KH

 

Theo KH

 

Theo KH

26.12.2015

 

Theo KH

1/2016

- Thi HKI

- Tổ chức thi IOE cấp thành phố

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 23

- Chấm, trả bài KTHKI đúng quy định.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án HKI.

- Sơ kết HKI

- Bồi dưỡng HSG lớp 10

- Bồi dưỡng HSG lớp 11

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

- Tổ phó

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cả tổ

- Cô Anh Phương

- Cô Thanh Nga

- Cô Thanh Nga

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

 

Theo KH

2/2016

- KTĐK

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 24

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra giáo án HK 2 đợt 1

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- GV được phân công

- Cả tổ

 

- Giáo viên đăng ký

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Anh Phương

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

 

 

26.2.2016

 

Theo KH

3/2016

- Hướng dẫn HS thi IOE cấp tỉnh

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 28

- Thao giảng, dự giờ chào mừng 8.3, 26.3

- KTĐK

- Kiểm tra giáo án HK 2 đợt 2

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Tổ phó

- Cả tổ

 

- Giáo viên đăng ký

- GV được phân công

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Quỳnh Phương

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

 

Theo KH

 

26.3.2016

 

Theo KH

4/2016

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 29

- Thao giảng, dự giờ

- Ôn tập, hướng dẫn thi TNĐHQG

- Kiểm tra giáo án HK 2 đợt 3

- Đăng bài lên Website của trường

- Duyệt đề tài SKKK

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Cả tổ

 

- GV đăng ký

- GV dạy 12

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Phi Phượng

- Cả tổ

- Cả tổ

Theo KH

 

Theo KH

Theo KH

26.4.2016

 

Theo KH

Theo KH

5/2016

- Chuẩn bị đề cương ôn tập KTHK 2

 - KTHK 2

- Chấm, trả bài KTHK 2 đúng quy định.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án HK 2.

- Tổng kết năm học

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- GV được phân công

- Cả tổ

- Cả tổ

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cả tổ

- Cô Hồng Thanh

- Cả tổ

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

Theo KH

 

Theo KH

6/2016

- Coi thi, chấm thi TNĐHQG

- Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10

- Tham gia tập huấn CM do Sở GD tổ chức.

- Đăng bài lên Website của trường

- GV được phân công

- GV được phân công

- GV được phân công

 

- Cô Thảo

Theo KH

Theo KH

Theo KH

 

7/2016

 

 

- Tham gia tập huấn CM do Sở GD tổ chức.

 

 

- GV được phân công

 

 

 

Theo KH

 

                           

          

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                     TTCM TỔ TIẾNG ANH

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Trương Thị Thanh Nga