Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Tin học

Cập nhật lúc : 00:11 25/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

08/2014

- Phân công chuyên môn năm học 2014-2015.

- Tổ chuyên môn xây dựng lại phân phối chương trình.

- Học chính trị đầu năm.

- Học phòng cháy chữa cháy.

- Đề xuất mua sắm trang thiết bị cho phòng thực hành Tin học, sách tham khảo Tin học.

- Phổ biến qui chế chuyên môn, các loại hồ sơ sổ sách.

- Tổ Tin học

- TTCM

- GV cả tổ

- GV cả tổ

- T. Toàn

- GV cả tổ

 

09/20

- Sinh hoạt tổ CM.

- Khai giảng năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ CM và của cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch BDTX.

- Đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài SKKN.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Đăng ký danh sách giáo viên được thanh tra toàn diện.

  + Học kì I:  01 GV

  + Học kì II: 01 GV

- Lập kế hoạch năm học, kế hoạch thao giảng, kế hoạch thanh tra, dự giờ thăm lớp.

- Tập trung chỉ đạo chuyên môn:

+ Thao giảng:

  Cấp trường: 01 GV

  Cấp tổ: 01 GV

+ Bồi dưỡng HSG

- Tham gia coi thi khảo sát chất lượng đầu năm.

- Phân công hướng dẫn kiến tập sư phạm cho sinh viên năm 3 trường ĐHSP Huế.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

- Hội nghị CBCC năm học 2014-2015.

- Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực cho GVTrH.

 

- GV cả tổ

- GV cả tổ

- TTCM và GV cả tổ

- GV cả tổ

- GV cả tổ

- C. Ngọc

 

- C. Khánh

- T. Toàn

 

- TTCM

 

- C. Diệp

- C. Ngọc

- T. Toàn

- GV được phân công

- TTCM

 

- TTCM

- GV cả tổ

- TTCM

10/2014

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 12

- Tổ chức thi chọn đội tuyển HSG khối 12 và lập danh sách đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh.

- Thao giảng:

 + Cấp trường: 01 GV

 + Cấp tổ: 01 GV

- Đăng kí đề tài Intel- ISEF

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Tiếp tục dạy mẫu cho SV KTSP

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

- Tham gia đổi mới SHTCM

- TCM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị dạy học tại phòng thực hành.

- T. Toàn

- T. Toàn

 

-C. Khánh

- T. Toàn

- TCM

- C. Ngọc

- GV được phân công

- TTCM

- TTCM

- TCM

 

11/2014

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11:

 + Thao giảng:

  Cấp trường: 02 GV

  Cấp tổ: 01 GV

 

 

- Dự thi HSG THPT cấp tỉnh

- TCM báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề tài STKHKT.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

- Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính và việc nhập điểm vào cổng thông tin điện tử

- Thanh tra toàn diện

 

 

 

- T. Toàn

- C. Ngọc

- C. Diệp

- Những học sinh được chọn

- TCM

- TTCM

- GV cả tổ

 

- T. Toàn

12/2014

- Triển khai bồi dưỡng HSG khối 11

- Thao giảng:

+ Cấp tổ: 01 GV

- Ra đề cương ôn tập kiểm tra học kì I:

+ Khối 12

+ Khối 11

+ Khối 10

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV:

- Kiểm tra HK I theo lịch của trường.

 

- TCM

 

- C. Khánh

 

- T. Toàn

- C. Diệp

- C. Ngọc

- TTCM

- GV cả tổ

 

01/2015

- Tiếp tục kiểm tra HKI

- Chấm bài kiểm tra, vào điểm ở Sổ gọi tên ghi điểm và vào điểm ở Cổng thông tin điện tử.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên.

- Sơ kết HKI

 

- GV cả tổ

 

- TTCM

- TCM

02/2015

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

- Thao giảng:

+ Cấp trường: 01 GV

+ Cấp tổ: 02

- Kiểm tra việc vào điểm của giáo viên.

- Triển khai công tác hướng dẫn kiến tập và thực tập sư phạm sinh viên năm 4 trường ĐHSP Huế.

 

- TTCM

 

- T. Toàn

- C. Khánh +  C. Ngọc

- TTCM

 

- TCM

 

03/2015

- Thao giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3:

+ Cấp trường: 02 GV

+ Cấp tổ: 02 GV

- Kiểm tra việc vào điểm của giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

- Tham gia hướng dẫn và thực tập sư phạm sinh viên năm 4 trường ĐHSP Huế.

- Tổ chức hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp trường.

- Thanh tra toàn diện giáo viên.

 

- C. Diệp + C. Khánh

- C. Ngọc + C. Dung

- TTCM

- TTCM

- GV được phân công hướng dẫn

- GV cả tổ + Đoàn TN

- C. Khánh

04/2015

- Thao giảng:

+ Cấp trường: 02 GV

+ Cấp tổ: 01 GV

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án toàn thể giáo viên.

- Tham gia hội thi Tin học trẻ lần thứ XX.

 

 

- C. Ngọc + C. Dung

- T. Toàn

- TCM

- TTCM

- Học sinh được chọn

 

05/2015

- Kiểm tra HKII

- GV chấm bài, vào điểm ở Sổ gọi tên ghi điểm, Cổng thông tin điện tử, và ở học bạ.

- Kiểm tra sổ điểm, học bạ Khối 10, 11

- Ra đề cương thi lên lớp.

- GV cả tổ

- GV cả tổ

- GV được phân công

- GV được phân công

 

06/2015

- Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT.

- GV

07/2015

- Tham gia coi thi CĐ, tuyển sinh lớp 10.

- GV

                                                   Thành phố Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2014

                                                                        TTCM

 

 

 

                                                              Nguyễn Xuân Toàn