Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Tin học

Cập nhật lúc : 20:43 15/02/2017  

Kế hoạch năm 2016-2017

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIN HỌC

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc

 
   

 


 Thành phố Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2016 – 2017

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 – 2017 của sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017 của trường THPT Bùi Thị Xuân;

   Tổ Tin học  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Điểm mạnh:

    - Tổ Tin học luôn được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường.

    - Số lượng giáo viên đủ về số lượng, có trình độ đạt chuẩn, trẻ, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần tự học rất cao, có tinh thần cầu tiến, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

    - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên môn và trong công tác.

    - Khả năng sử dụng CNTT trong giảng dạy rất tốt.

2. Điểm yếu:

     - Đội ngũ giáo viên còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

     - Tuyển sinh đầu vào còn thấp nên ý thức tự giác học tập, rèn luyện của bộ phận lớn học sinh còn hạn chế gây khó khăn cho công việc giảng dạy của giáo viên.

     - Một số giáo viên nữ có con mọn nên gặp nhiều khó khăn trong giảng dạy và công tác.

     - Phòng thực hành Tin học còn thiếu nên việc bố trí các tiết thực hành gặp nhiều khó khăn và còn chồng chéo.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường, công đoàn bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giáo viên, và học sinh. Tiếp tục thực hiện việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. Xây dựng và thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn theo hướng chú trọng công tác chuyên môn, hạn chế các công tác hành chính.

3. Thực hiện có hiệu quả kỷ luật lao động, đạo đức tác phong của người giáo viên và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học. Khai thác triệt để các thiết bị, cơ sở vật chất đã được trang cấp. Tự học tự rèn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm; tạo nên ngân hàng đề kiểm tra phong phú phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên  và học tập của  học sinh thông qua trang website của trường cũng như website trường học kết nối.

5. Phấn đấu giảm dần tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi của bộ môn, tiếp tục phấn đấu bồi dưỡng học sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

6. Có kế hoạch đầu tư cho giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh để đạt kết quả cao.

7. Xây dựng Tổ chuyên môn đoàn kết, vững mạnh; đạt thành tích và kết quả cao trong công tác giảng dạy và các hoạt động của ngành, nhà trường.

C. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục:

- Tổ chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập cho học sinh.

- Dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình, theo kế hoạch giáo dục của Bộ và Sở quy định. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với đối tượng học sinh.

- Phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm một cách hợp lý.                                                         

2. Công tác đổi mới phương pháp dạy học:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh làm quen với phương pháp học tập độc lập và tự suy luận, phát huy sáng kiến, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn giải thích khi cần thiết. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát triển năng lực của học sinh.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc tăng cường thực hiện bài giảng có ứng dụng CNTT, xây dựng thư viện bài giảng điện tử, tìm tòi thông tin qua mạng Internet, xây dựng ngân hàng đề thi đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

- Căn cứ vào yêu cầu của bộ môn về kiến thức, kỹ năng, giáo viên chủ động vận dụng phối hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Sau mỗi tiết dạy GV cần có bài tập cũng cố và câu hỏi hướng dẫn học bài ở nhà để phát huy tính tích cực của học sinh, từng bước rèn luyện phương pháp độc lập nghiên cứu và tự trau dồi kiến thức cho học sinh.

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng chú trọng nhiều đến nội dung chuyên môn, mỗi tháng xây dựng một chuyên đề chuyên môn để sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng bài giảng mẫu, dạy mẫu để góp ý, xây dựng phương pháp dạy học có hiệu quả nhất...nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực sử dụng  đồ dùng dạy học có hiệu quả.

- Mỗi giáo viên thao giảng 4 tiết/năm học đều ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp 18 tiết/năm học, trong đó 2/3 số tiết dự giờ cùng môn dạy để trao đổi kinh nghiệm.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của nhà trường, tiến hành thanh tra, kiểm tra ở giữa học kỳ, cuối học kỳ và cuối năm học.

3. Công tác đổi mới kiểm tra đánh giá:

- Thực hiện việc kiểm tra miệng thường xuyên.

- Thực hiện đúng nội dung kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Kiểm tra miệng được thực hiện mọi lúc, kích thích học sinh bằng điểm số.

- Nội dung kiểm tra bài đảm bảo tính vừa sức, đúng trọng tâm, có thể phân loại trình độ học sinh, đảm bảo trên 80% có điểm từ trung bình trở lên và đạt ít nhất 35% khá, giỏi.

- Thực hiện đầy đủ 3 yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và trình độ trong các bài kiểm tra.

- Đề kiểm tra định kì ở mức độ vừa phải, phù hợp với đối tượng học sinh của trường.

- Nâng cao việc tự đánh giá của học sinh.

4. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phân công giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy theo từng chuyên đề, xây dựng chương trình, nội dung dạy bồi dưỡng phù  hợp, cập nhật, kiểm tra và đánh giá thường xuyên.

- Chọn đúng đối tượng, phát hiện và giới thiệu học sinh giỏi trong quá trình giảng dạy.

- Khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu theo sự hướng đẫn, định hướng của Tổ chuyên môn.

- Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG năm học 2016-2017:

          + Cô Khánh

          + Thầy Toàn

5. Công tác tổ chức hoạt động ngoại khoá:

- Kết hợp với Đoàn trường tổ chức cuộc thi Tin học trẻ cấp trường thay cho hoạt động ngoại khóa.

Dự kiến: Cuối tháng 3, năm 2017

6. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và các hội thi cấp tỉnh:

- Tích cực hưởng ứng và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia các hội thi cấp  tỉnh; Có kế hoạch đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho giáo viên dự thi để đạt được kết quả cao.

- Giáo viên dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (Tháng 3/2017):  Cô Thái Thị Thảo.

- Tất cả giáo viên đều tham gia cuộc thi bài giảng E.learning cấp tổ và cấp trường.

7. Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp chuyên môn:   

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, thao giảng, dự giờ đủ số tiết quy định, kiểm tra hồ sơ giáo án, tổ chức kiểm tra 15 phút, định kỳ, học kỳ nghiêm túc.

- Thực hiện việc nhập dữ liệu đầy đủ, đúng thời gian quy định vào cổng QLTTGDĐT, đăng kế hoạch hoạt động của tổ, kế hoạch tuần, tháng và bài viết lên Website của trường.

- Lên kế hoạch đăng ký thao giảng từ đầu năm học, cụ thể:

STT

HỌ VÀ TÊN

HKI

HKII

1

Nguyễn Xuân Toàn

Tháng 12

Tháng 3

2

Đặng Thị Ngọc Diệp

Tháng 10

Tháng 2

3

Nguyễn Thị Thùy Dung

Tháng 11

Tháng 4

4

Nguyễn Quang Phi Khánh

Tháng 10

Nghỉ sinh

5

Phan Thị Bảo Ngọc

Tháng 11

Tháng 3

6

Thái Thị Thảo

Tháng 9

Tháng 2

8. Công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX):

- Xây dựng kế hoạch BDTX của Tổ chuyên môn và của cá nhân (kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện).

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập trung; thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch BDTX của các nhân theo đúng kế hoạch của trường và tổ CM.

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và chuẩn bị tốt các tiết thao giảng có nội dung đánh giá liên quan đến các nội dung BDTX.

9. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên:

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục, tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn theo đúng phân phối chương trình, cuối tuần thực hiện báo giảng của tuần tới ở sổ lịch báo giảng và ở cổng TTĐT để tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu kiểm tra, kí duyệt.

- Chuẩn bị và soạn bài trước khi lên lớp, kiểm tra và chấm bài đảm bảo đúng và kịp tiến độ, ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy, ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập điểm ở cổng TTĐT theo đúng quy định của nhà trường.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khai thác hiệu quả tranh ảnh, video… nhằm phát huy tối đa tính năng của các phương tiện trực quan. Chú ý không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép” sang “chiếu chép” mà kết hợp hợp lý giữa các phương pháp trong đó có việc vận dụng CNTT.

- Lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy; dạy thay khi được tổ trưởng hoặc nhà trường phân công, chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu thiếu tiết).

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với các giáo viên khác, với gia đình học sinh, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành, của Sở GD&ĐT, của nhà trường.

10. Công tác chủ nhiệm và các hoạt động phong trào:

- Công tác chủ nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và phụ huynh để có biện pháp giáo dục có hiệu quả.

- Có biện pháp tích cực phù hợp đặc điểm tình hình của lớp để điều hành lớp thực hiện tốt các hoạt động, phong trào của trường, đoàn trường nhằm đạt vị thứ cao trong các đợt thi đua và nâng cao chất lượng hạnh kiểm, học tập.

- Công tác khác:

- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do nhà trường, công đoàn, đoàn trường phát động vào các dịp 20/10, 20/11, 8/3, 26/3, sinh hoạt hè...

- Phân công giáo viên tham gia và cổ vũ các hoạt động, phong trào đầy đủ.

11. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Hàng tháng tiến hành kiểm tra các nội dung:

+ Lên lịch báo giảng ở Sổ báo giảng và đăng lên cổng TTĐT của trường;

+ Thực hiện chương trình giảng dạy, ghi chép ở sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm;

+ Ký duyệt giáo án

+ Ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

- Thanh tra toàn diện giáo viên của tổ:

+ Cô Đặng Thị Ngọc Diệp

+ Cô Phan Thị Bảo Ngọc

11. Chỉ tiêu:

- Nhà nước:

+ Tổ đạt danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc.

+ Tổ có  2 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 4 giáo viên đạt danh hiệu LĐTT.

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Toàn

LĐTT

TTCM

2

Đặng Thị Ngọc Diệp

LĐTT

TPCM, TTCĐ

3

Nguyễn Thị Thùy Dung

CSTĐ CS

Giáo viên

4

Nguyễn Quang Phi Khánh

LĐTT

Giáo viên

5

Phan Thị Bảo Ngọc

CSTĐ CS

P. BT Đoàn TN

6

Thái Thị Thảo

LĐTT

Giáo viên

 

- Công đoàn:

+ Tổ đạt danh hiệu: Tổ công đoàn xuất sắc.

+ Tổ có  100% giáo viên đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc.

- Tổ có giáo viên dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, phấn đấu có giải.

- Phấn đấu có học sinh đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Kết quả giảng dạy: Giỏi, khá: 40% trở lên, TB trở lên: 85% trở lên.

D. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Phân công chuyên môn:

STT

 

Họ và tên

Giảng dạy các lớp

Kiêm

nhiệm

 
 

1

Nguyễn Xuân Toàn

12B1,2,3; 10B6

TTCM, PTPTH

 

2

Đặng Thị Ngọc Diệp

11B1,2,3,4,5; 10B7,8,9,10

TPCM, TTCĐ

 

3

Nguyễn Thị Thùy Dung

12B8,9,10,11,12; 10B4,5

 

 

4

Nguyễn Quang Phi Khánh

12B4,5; 10B1,2

 

 

5

Phan Thị Bảo Ngọc

12B6,7; 10B3

P.BT

 

6

Thái Thị Thảo

11B6,7,8,9,10; 10B11,12,13,14

 

 

 

2. Danh sách giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua:

 

STT

Họ và tên GV

Danh hiệu thi đua

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm

1

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chiến sĩ Thi đua CS

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực tự học của học sinh bằng Hệ quản trị CSDL Microsoft Access

2

Phan Thị Bảo Ngọc

Chiến sĩ Thi đua CS

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Bài 4: Bài toán và thuật toán của Tin học lớp 10

3

Nguyễn Xuân Toàn

LĐTT

 

4

Đặng Thị Ngọc Diệp

LĐTT

 

5

Nguyễn Quang Khánh

LĐTT

 

6

Thái Thị Thảo

LĐTT

 

 

3. Lịch trình thực hiện kế hoạch:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2016

- Phân công giảng dạy

- Thống nhất phân phối chương trình môn Tin học – năm học 2016-2017

- Học tập chính trị.

- Dạy theo TKB HKI từ ngày 22.8.2016

- Chuẩn bị lễ khai giảng

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Tổ trưởng CM

- Toàn thể GV của Tổ

 

- GV toàn tổ

- Gv được phân công

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

01/8/2016

 

 

 

Theo KH của nhà trường

9/2016

- Khai giảng năm học

-Thảo luận kế hoạch của tổ.

- Xây dựng kế hoạch năm học của TCM, kế hoạch cá nhân và kế hoạch BDTX.

- Đăng ký danh hiệu thi đua của TCM và của cá nhân

- Đăng ký đề tài SKKN

- Bồi dưỡng HSG lớp 12

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 1

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

-Xây dựng nội dung kiểm tra thường xuyên và định kì.

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

 

- GV toàn tổ

- Giáo viên đăng ký danh hiệu CSTĐ CS

- Cô Khánh

- Tổ trưởng và tổ phó CM

- Cô Ngọc

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

05/9/2016

 

Theo KH nhà trường

 

 

 

10/2016

- Thống nhất ma trận đề bài kiểm tra định kì .

- Bồi dưỡng HSG lớp 12

- Lập DS HSG lớp 12 dự thi HSG cấp tỉnh

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 2

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Kiểm tra nhập điểm của giáo viên ở sổ điểm và cổng TTĐT

- Triển khai cuộc thi bài giảng E. learning

-  Hướng dẫn SV KTSP

- GV toàn tổ

 

- Cô Khánh

- Cô Khánh

- Giáo viên đăng ký

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Ngọc

- GV toàn tổ

- TTCM

-         GV toàn tổ

-         GV được phân công hướng dẫn

 

11/2016

- Thao giảng, dự giờ chào mừng 20/11

- Hoàn thành BDHSG lớp 12 và lập danh sách HS dự thi HSG cấp tỉnh

- Kiểm tra giáo án HK 1 đợt 3

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Thi thiết kế bài giảng Elearning

- Tiếp tục hướng dẫn SV KTSP

- GV đăng kí

- TTCM, Cô Khánh và HS dự thi

- TTCM và TPCM

- Thầy Toàn

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GV được phân công hướng dẫn

 

 

 

12/2016

- Thao giảng theo phân công đầu năm

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp trường (nếu có)

- Tiếp tục dự giờ và thanh tra toàn diện GV theo kế hoạch.

- Chuẩn bị đề cương ôn tập học kì I.

- Thống nhất ma trận đề kiểm tra học kì I (khối 10,11,12).

- Thi HKI

- Chấm, trả bài KTHKI, vào điểm ở sổ gọi tên ghi điểm đúng quy định.

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- GV đăng ký

- GV và HS tham gia

- Tổ trưởng và giáo viên hướng dẫn

 

- GV toàn tổ

 

- GV toàn tổ

 

- GV toàn tổ

 

- GV toàn tổ

 

 

Theo kế hoạch đầu năm

 

1/2017

- Kiểm tra hồ sơ giáo án HKI.

- Sơ kết HKI

- Bồi dưỡng HSG lớp 11

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (nếu có)

- TTCM và TPCM

- GV toàn tổ

- GV được phân công

 

- C. Dung

- GV toàn tổ

 

Theo kế hoạch

 

2/2017

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra giáo án HK 2 đợt 1

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- GV được phân công

- TTCM và TPCM

- Cô Thảo

- GV toàn tổ

Theo kế hoạch

 

 

3/2017

- Thao giảng, dự giờ chào mừng 8.3, 26.3

- Hướng dẫn SV thực tập sư phạm

 

- Kiểm tra giáo án HK 2 đợt 2

- Đăng bài lên Website của trường

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp Trường

- Thi Tin học trẻ cấp trường

- Giáo viên đăng ký

- GV được phân công và SV

- Tổ trưởng và tổ phó

- Cô Thảo

- GV toàn tổ

- Cô Thảo

- GV toàn tổ, Đoàn TN và HS được chọn

Theo kế hoạch

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

4/2017

- Thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra hồ sơ giáo án toàn thể GV

- Đăng bài lên Website của trường

- Duyệt đề tài SKKK

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện.

- Hoàn thành chương trình lớp 12

- GV đăng ký

- Tổ trưởng và tổ phó

- C. Diệp

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GVTTr

- GV được phân công dạy 12

 

Theo kế hoạch

5/2017

- Chuẩn bị đề cương ôn tập KTHK 2

 - KTHK 2

- Chấm, trả bài KTHK 2 đúng quy định.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án toàn thể GV

- Phổ biến đề cương ôn thi lên lớp

- Tổng kết tổ

- GV được phân công

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- BGH

- GV toàn tổ

Theo kế hoạch

 

 

6/2017

- Coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia

- Tham gia tập huấn CM do Sở GD tổ chức.

- GV được phân công

- GV được phân công

Theo kế hoạch

 

7/2017

- Tham gia tập huấn CM do Sở GD tổ chức.

- GV được phân công

Theo kế hoạch

 

Trên đây là kế hoạch của tổ chuyên môn Tin học năm học 2016-2017. Kế hoạch này đã được tổ chuyên môn thông qua và nhất trí 100%.

  Phê duyệt của BGH nhà trường                          Huế, ngày 10 tháng 09  năm 2016                                

              Hiệu trưởng                                                     Tổ trưởng chuyên môn        

                                                                                           

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Xuân Toàn