Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 22:43 14/11/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013

SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                                                  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

              

                                                         KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỦA TỔ NĂM HỌC 2012-2013

                                                                                      Tổ : Toán

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GV THỰC HIỆN

9

-   Sinh hoạt Tổ CM:

-   Phân công chuyên môn đầu năm:

-   Phân công , lập kế hoạch kiểm tra định kì tập trung : (GV ra đề,..)

 + Phổ biến quy chế chuyên môn. Phổ biến dạy học tự chọn

 + Lập kế hoạch năm học, kế hoạch thao giảng, dự giờ thăm lớp.

-   Tập trung chỉ đạo chuyên môn:

         + Thao giảng :

             Cấp trường: ( 2 giáo viên )

         + Bồi dưỡng HSG Khối 12.        

         + Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 20/09/2012

 

-TTCM

-TTCM

-TTCM

-TTCM

 

 

-Cô Nhạn, T. Ánh

-Thầy sĩ

- GV 12

- GV 12

10

-               -Lập danh sách đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh

-                 Thao giảng  

             Cấp tổ: (4 GV)

             Cấp trường: ( 04 GV)

- Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án của GV

- Đăng kí đề tài Intel-ISEF

- Lập danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Triển khai thi olypic môn toán qua mạng cấp trường

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 11/10/2012

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 11/10/2012

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 : 25/10/2012

- T.Sĩ

- Thầy Sĩ, C.Thùy, C.Hồng, C.Cúc

- C.Nga, C.Trà, T.Duẫn, T phúc.

- Tổ CM

- Thầy Ánh

-GV 12

- TTCM

- GV 12

- GV 11

- GV 10

11

-   Thao giảng chào mừng 20 -11.

             Cấp tổ: (04 GV)

             Cấp trường: (4 GV)

 

-   Dự thi HSG cấp tỉnh.: ( 15/11/2012)

-   Thanh tra toàn diện.

-   Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án của một số giáo viên

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Thi giáo viên giỏi cấp trường

- Bàn kế hoạch ngoại khoá : Đố vui toán học

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 01/11/2012

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 15/11/2012

 -Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 29/11/2012

- C.Bình, T. Ánh, C.Nga, C.Trà

- T.Sĩ, C.Giang, T.Huy,T.Hải

- 03 HS được chọn

-Thầy Huy

 

 

 

-      GV 12

-      T. Ánh

-      GV toàn tổ

-      GV 12

-      GV 11

-      GV 11

12

-   Thao Giảng:

             Cấp tổ: ( 04 GV)

 

 

             Cấp trường: ( 04 GV)

 

-   Thanh tra toàn diện : ( 01 GV)

-   Ra đề cương ôn tập HKI

    + K 10:

 

    + K.11:

 

   - Ngoại khóa đố vui toán học: Dự kiến 09/12/2012

-   Kiểm tra chéo hồ sơ giáo án

-   Bồi dưỡng HSG khối 11

-    Bồi dưỡng HSG khối 10

- Tổ chức thi học kỳ I.

- Ôn tập kiến thức khối 12

 

-   T.Hải,T.Huy, T.Duẫn, T.Phúc, C.Giang, C.Nhạn

-   C.Cúc, C.Thùy, C.Hồng, C.Bình

-   Cô Giang

 

-      T. Hải (ĐS) + T. Phúc (HH)

-      T. Huy (ĐS) + C. Thùy ( HH)

-      GV toàn tổ

-      GV toàn tổ

-      T. Huy

-      C. Trà

 

- GV 12

1

-   GV, chấm bài, nộp bài thi, ghi điểm tổng kết HKI vào sổ điểm chính.

-   GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lưc.

-   Sơ kết học kỳ I.

- Tổ trưởng Kiểm tra giáo án toàn tổ

 - Ôn tập kiến thức khối 12

 -GVbm

- GVCN

 

 

-GV 12

2

-   Thanh tra toàn diện .

-   Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Thao giảng

             Cấp tổ: ( 04 GV)

            

           Cấp trường: (03 GV)

- Phát động cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 21/02/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 28/02/2013

- Cô Nhạn

 

-C. Nhạn, T.Hải, C.Giang, C.Cúc

- T.Hải, C.Nhạn, C.cúc

 

-GV 12

- GV 12

- GV 11

3

-   Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

             Cấp tổ: (05 GV)

             Cấp trường: (05 GV)

-    

-   Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-   Thanh tra toàn diện

-    

- Ôn tập kiến thức khối 12

 

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :28/03/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 28/03/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 : 14/03/2013

- T.Du ẫn, C.Bình,

T. Ánh, T.Huy, C.Nga

 

-      C.C úc, C.Hồng, C.Thùy, C.Giang, T.S ĩ

- T.Du ẫn

-GV 12

 

- GV 12

 -GV 11

- GV 10

4

-   Kiểm tra chéo hồ sơ, giáo án

-   Ra đề cương ôn tập học kì II

-   Thao giảng

             Cấp tổ:

             Cấp trường:

-   Giáo viên tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng để đảm bảo đủ số tiết theo quy định. Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-   Kiểm tra hồ sơ giáo án của toàn thể  giáo viên

-      Hướng dẫn ôn tập thi TNTHPT

-      GV nộp SKKN

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :04/04/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 11/04/2013

 

K.10:Nga, Duẫn

K.11: Giang, Thùy

-   Duẫn,Phúc,Giang, Trà

 

 

 

 

- GV có đề tài

-GV 12

- GV 12

- GV 11

5

- Thi học kỳ II

- Ôn tập các môn thi TN 12

- Gv vào điểm .

- Tham gia coi thi TN12

         + Ôn tập kiến thức khối 12

 

 

 

 

-GV 12

6

-   Tham gia coi thi, chấm thi TN 12.

 

7

-   Tổ chức chấm thi lên lớp

GV Tham gia coi thi, chấm thi đại học cao đẳng, tuyển sinh10.

 

                                                                                                                         Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2012          

                                                                                                                                               TTCM

                                                                                                                                         Cao Hữu Sĩ