Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 06:09 04/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                                                        ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

Tổ : Toán

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GV THỰC HIỆN

8

- Phân công chuyên môn năm học 2015 -2016

- Tổ chuyên môn xây dựng lại PPCT chính khóa kết hợp với tự chọn 37 tuần

- Phổ biến quy chế chuyên môn, các loại hồ sơ sổ sách đầu năm học

- Học chính trị đầu năm

- Tập huấn phòng cháy chữa cháy

-Tổ toán

-TTCM

-TTCM

-GV toàn tổ

-GV toàn tổ

-Thầy Sĩ, Ánh, Hải

9

-    Sinh hoạt Tổ CM:

-    Phân công , lập kế hoạch kiểm tra định kì tập trung : (GV ra đề,..)

 + Phổ biến quy chế chuyên môn. Phổ biến dạy học tự chọn

 + Lập kế hoạch năm học, kế hoạch thao giảng cấp tổ và cấp trường, kế hoạch thanh tra, dự giờ thăm lớp. Kế hoạch cá nhân, kế hoạch BDTX của cá nhân và của tổ toán. Kế hoạch sử dụng thiết bị

-    Tập trung chỉ đạo chuyên môn theo kế hoạch của sở, trường, TCM.

-             + Thao giảng :

             Cấp trường: ( 2 giáo viên )

            

 

         + Bồi dưỡng HSG Khối 12.        

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 (Giải tích 12 CI) . Dự kiến : Tuần 5

- Xây dựng kế hoạch cá nhân cả năm học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cả năm học

- Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị cả năm học

- Đăng kí danh hiệu thi đua cả năm học

- Đăng kí danh sách giáo viên tham dự hội thi GV giỏi cấp trường

- Đăng kí danh sách giáo viên tham dự hội thi GV giỏi cấp Tỉnh

- Đăng kí danh sách giáo viên được thanh tra toàn diện

       Học kì I: (2 GV)

       Học kì II: (2 GV)

- Hoàn thành các minh chứng kiểm định chất lượng

- Đăng kí đề tài Intel-ISEF

- Xây dựng kế hoạch giải toán trên mạng (Violympic)

- Tham gia tập huấn máy tính cầm tay

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên

- GV toàn tổ

-TTCM

-TTCM

-TTCM

-TTCM

 

 

 

-Cô Trà, Cô Giang

 

 

-Thầy Sĩ, Cô Thùy

- GV 12

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- Thầy Ánh

- Thầy Ánh

 

-Thầy Huy, Cô Giang

-Cô Hồng, Cô Nga

- Thầy Sĩ, Huy, Ánh

- TTCM

- TTCM

- Thầy Sĩ, Thầy Ánh

- TTCM - TPCM

10

-                - Thi chọn đội tuyển toán 12 dự thi HSG cấp tỉnh

-                -Lập danh sách đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh

-                  Thao giảng  

             Cấp tổ: (4 GV)

 

             Cấp trường: ( 04 GV)

 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 (Chương II – Đại số)

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 ( Chương I – Đại số)

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng của trường.

- Tổ thực hiện một chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (GV đã đăng kí).

- Dạy ôn tập học sinh khối 12 theo kế hoạch

- T.Sĩ – Cô Thùy

- TTCM

 

- Thầy Hải, T.Duẫn, C.Nga, T. Huy

- T.Sĩ, C.Cuc, c.Nhạn, C.Bình

- Tổ CM

- T.Ánh

- Tổ CM

- Tổ CM

- T. Sĩ, T.Huy, T.Ánh

- GV được phân công

 

-GV dạy 12

11

-    Thao giảng chào mừng 20 -11.

             Cấp tổ: (04 GV)

 

             Cấp trường: (4 GV)

 

 

-    Dự thi HSG cấp tỉnh.:

-    Thanh tra toàn diện (01 giáo viên)

-    Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị

- Dạy ôn tập học sinh khối 12 theo kế hoạch

 

- C.Giang, C.Cúc, C.Nhạn, T.Phúc

- T.Duẫn, C.Hồng, T.Ánh, C.Thùy

 

-  HS được chọn

-Thầy Huy

-      GV

- TTCM

-      TTCM - TPCM

-      GV 12

12

-    Thao Giảng:

             Cấp tổ: ( 04 GV)

 

 

             Cấp trường: ( 04 GV)

 

-    Thanh tra toàn diện : ( 01 GV)

-    Ra đề cương ôn tập HKI

    + K 10:

 

    + K.11:

 

 

-    Kiểm tra hồ sơ giáo án

-    Bồi dưỡng HSG khối 11

-     Bồi dưỡng HSG khối 10

- KT học kỳ I.

 

-    C. Hồng,T.Ánh, C. Thùy, T.Sĩ

 

-    T.Hải, C.Nga, T. Phúc, T.Huy

-C. Giang

-      GV được phân công

 

 

 

-      GV toàn tổ

-      T. Huy

-      C.Thùy

 

-GV toàn tổ

1

-    GV, chấm bài, nộp bài thi, ghi điểm tổng kết HKI vào sổ điểm chính.

-    GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lưc.

-    Sơ kết học kỳ I.

- Tổ trưởng Kiểm tra giáo án toàn tổ

 -GVbm

- GVCN

-      GV toàn tổ

- TTCM

2

-    Thanh tra toàn diện (1 giáo viên)

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Thao giảng

             Cấp tổ: ( 04GV)

            

           Cấp trường: (05 GV)

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 (chương IV- Đại số)

- Tổ thực hiện một chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (GV đã đăng kí).

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Cô Hồng

-TTCM

- T.Ánh, C.Hồng, T.Huy, C.Trà

 

- C.Nhạn, Cúc, Hồng, Bình, T.Huy

-GV được phân công

 

- TTCM - TPCM

3

-    Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

             Cấp tổ: (05 GV)

 

             Cấp trường: (04 GV)

 

 

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-    Thanh tra toàn diện

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 (chương IV – giới hạn)

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 (chương IV- BĐT và BPT)

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Thamgia hướng dẫn TTSP cuối khóa

- Tham gia thi GV giỏi cấp Tỉnh

 

- T.Sĩ, C.Giang,

C.Thùy, T.Phúc, T.Hải

-      C.Nga, C.Trà, T. Ánh, T.Duẫn

 

- TTCM

-C. Nga

- GV 12

 -GV 11

- GV 10

-Tổ CM

- GV được phân công

- T. Ánh

4

-    Ra đề cương ôn tập học kì II

 

-    Thao giảng

             Cấp tổ:(05 GV)

 

 

             Cấp trường:(04 GV)

 

 

-    Giáo viên tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng để đảm bảo đủ số tiết theo quy định. Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-    Kiểm tra hồ sơ giáo án của toàn thể  giáo viên

-      Hướng dẫn ôn tập thi THPT Quốc gia

-      GV nộp SKKN (10.4)

- Ôn tập kiến thức khối 12

-Thanh tra toàn diện (01 giáo viên)

- GV được phân công

 

-T.Duẫn, C.Bình, C.Nga, C.Cúc, C.Nhạn

-    T.Phúc, C.Giang, T. Hải, C.Thùy

 

 

- Tổ CM

 

- GV toàn tổ

-GV 12

- GV có đăng kí đề tài

- GV 12

 

-C. Nga

5

- Thi học kỳ II

- Ôn tập các môn thi THPT Quốc gia

- Gv vào điểm .

- Tham gia coi thi THPT Quốc gia

- Ra đề cương thi lên lớp

- GV toàn tổ

-GV 12

- GV toàn tổ

- GV được phân công

- GV được phân công

6

-    Tham gia coi thi, chấm thi THPT Quốc gia.

- GV được phân công

7

-GV Tham gia coi thi, chấm thi THPT Quốc gia, tuyển sinh10.

- GV được phân công

 

                                                                                                            Huế, ngày 05 tháng 08 năm 2015

                                                                                                                                 TTCM

 

                                                                                                                             Cao Hữu Sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỔ TOÁN                                                              ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 KẾ HOẠCH TH ÁNG 9 NĂM H ỌC 2013-2014

 

1. Sinh hoạt Tổ CM:

2. Phân công chuyên môn đầu năm:

3. Phân công , lập kế hoạch kiểm tra định kì tập trung : (GV ra đề,..)

 4.  Phổ biến quy chế chuyên môn. Phổ biến dạy học tự chọn

5. Lập kế hoạch năm học, kế hoạch thao giảng, dự giờ thăm lớp.

6.Tập trung chỉ đạo chuyên môn:

7. Thao giảng :

     Cấp trường: Phan Thị Thái Hồng - Nguyễn Quang Ái Thùy

     Cấp tổ: Phan Thị Thái Hồng - Nguyễn Quang Ái Thùy

8. Bồi dưỡng HSG Khối 12: Thầy Sĩ       

 9. Ôn tập kiến thức khối 12 : Giáo viên dạy 12

  10. Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 19/09/2012  giáo viên 12 nộp đề trước  2 tuần.

  11. Triển khai công tác kiểm định chất lượng : Thu hồ sơ giáo viên.

12. Kiểm tra  hồ sơ giáo án của GV 2 giáo viên: Thầy Duẫn, Cô Nga.

 

 

                                                                                         Huế, ngày 01 tháng 09 năm 2013

                                                                                                               TTCM

                                                                                                           Cao Hữu Sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỔ TOÁN                                                              ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 KẾ HOẠCH TH ÁNG 10 NĂM H ỌC 2013-2014

1.Lập danh sách đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh :

     + Ra đề thi chọn đội tuyển và lập danh sách được chọn

  2.Thao giảng  

             +Cấp tổ: Nguyễn TRọng Phúc- Nguyễn Thu Bình – Phan Thị Thái Hồng - Trần Thị Thanh Trà

             Cấp trường: Nguyễn Tiến Duẫn – Cao Hữu Sĩ –Huỳnh Văn Ánh – Đinh Thanh Hải

3.  Kiểm tra  hồ sơ giáo án của GV 2 giáo viên: Cô Trà, Cô Cúc.

4.Đăng kí đề tài Intel-ISEF

5.Lập danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường : Thầy Ánh

6.Ôn tập kiến thức khối 12 : Giáo viên cho học sinh làm bài giữa kì

7. Triển khai thi olypic môn toán qua mạng cấp trường

8. Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 19/10/2013 : Giáo viên 12 gởi đề trước 02 tuần

9. Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 19/10/2013: Giáo viên 11 gởi đề trước 02 tuàn

 10.Kiểm tra định kì tập trung toán 10 : 24/10/2013: Giáo viên 10 gởi đề trước 02 tuần

 

 

                                                                                         Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2013

                                                                                                               TTCM

 

                                                                                                           Cao Hữu Sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TỔ TOÁN                                                              ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 KẾ HOẠCH TH ÁNG 11 NĂM H ỌC 2012-2013

 

1.Thao giảng chào mừng 20 -11.

             Cấp tổ: Nguyễn Thu Bình - Huỳnh Văn Ánh - Hồ Thị Nga - Trần Thị Thanh Trà

             Cấp trường:  Cao Hữu Sĩ - Nguyễn Thị Hương Giang - Nguyễn Quang Huy – Đinh Thanh Hải

2. Dự thi HSG cấp tỉnh.: ( 15/11/2012)

3. Thanh tra toàn diện: Thầy Huy

4  Kiểm tra  hồ sơ giáo án của một số giáo viên

5. Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

6. Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị

7. Ôn tập kiến thức khối 12

8. Thi giáo viên giỏi cấp trường: Thầy Ánh dạy 02 tiết vào hai tuần

9.Bàn kế hoạch ngoại khoá : Đố vui toán học

10.Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 01/11/2012 : Thầy Ánh gởi đề trước 02 tuần

11.Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 15/11/2012 : Thầy Huy gởi đề trước 02 tuần

 -Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 29/11/2012

 

                                                                                         Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2012

                                                                                                               TTCM

 

                                                                                                           Cao Hữu Sĩ

 

 

11

-    Thao giảng chào mừng 20 -11.

             Cấp tổ: (04 GV)

             Cấp trường: (4 GV)

 

-    Dự thi HSG cấp tỉnh.: ( 15/11/2012)

-    Thanh tra toàn diện.

-    Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án của một số giáo viên

-     Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Thi giáo viên giỏi cấp trường

- Bàn kế hoạch ngoại khoá : Đố vui toán học

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 01/11/2012

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 15/11/2012

 -Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 29/11/2012

- C.Bình, T. Ánh, C.Nga, C.Trà

- T.Sĩ, C.Giang, T.Huy,T.Hải

- 03 HS được chọn

-Thầy Huy

 

 

 

-      GV 12

-      T. Ánh

-      GV toàn tổ

-      GV 12

-      GV 11

-      GV 11

12

-    Thao Giảng:

             Cấp tổ: ( 04 GV)

 

 

             Cấp trường: ( 04 GV)

 

-    Thanh tra toàn diện : ( 01 GV)

-    Ra đề cương ôn tập HKI

    + K 10:

 

    + K.11:

 

   - Ngoại khóa đố vui toán học: Dự kiến 09/12/2012

-    Kiểm tra chéo hồ sơ giáo án

-    Bồi dưỡng HSG khối 11

-     Bồi dưỡng HSG khối 10

- Tổ chức thi học kỳ I.

- Ôn tập kiến thức khối 12

 

-    T.Hải,T.Huy, T.Duẫn, T.Phúc, C.Giang, C.Nhạn

-    C.Cúc, C.Thùy, C.Hồng, C.Bình

-    Cô Giang

 

-      T. Hải (ĐS) + T. Phúc (HH)

-      T. Huy (ĐS) + C. Thùy ( HH)

-      GV toàn tổ

-      GV toàn tổ

-      T. Huy

-      C. Trà

 

- GV 12

1

-    GV, chấm bài, nộp bài thi, ghi điểm tổng kết HKI vào sổ điểm chính.

-    GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lưc.

-    Sơ kết học kỳ I.

- Tổ trưởng Kiểm tra giáo án toàn tổ

 - Ôn tập kiến thức khối 12

 -GVbm

- GVCN

 

 

-GV 12

2

-    Thanh tra toàn diện .

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Thao giảng

             Cấp tổ: ( 04 GV)

            

           Cấp trường: (03 GV)

- Phát động cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : 21/02/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 28/02/2013

- Cô Nhạn

 

-C. Nhạn, T.Hải, C.Giang, C.Cúc

- T.Hải, C.Nhạn, C.cúc

 

-GV 12

- GV 12

- GV 11

3

-    Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

             Cấp tổ: (05 GV)

             Cấp trường: (05 GV)

-     

-    Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-    Thanh tra toàn diện

-     

- Ôn tập kiến thức khối 12

 

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :28/03/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 28/03/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 : 14/03/2013

- T.Du ẫn, C.Bình,

T. Ánh, T.Huy, C.Nga

 

-      C.C úc, C.Hồng, C.Thùy, C.Giang, T.S ĩ

- T.Du ẫn

-GV 12

 

- GV 12

 -GV 11

- GV 10

4

-    Kiểm tra chéo hồ sơ, giáo án

-    Ra đề cương ôn tập học kì II

-    Thao giảng

             Cấp tổ:

             Cấp trường:

-    Giáo viên tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng để đảm bảo đủ số tiết theo quy định. Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-    Kiểm tra hồ sơ giáo án của toàn thể  giáo viên

-      Hướng dẫn ôn tập thi TNTHPT

-      GV nộp SKKN

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :04/04/2013

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 : 11/04/2013

 

K.10:Nga, Duẫn

K.11: Giang, Thùy

-    Duẫn,Phúc,Giang, Trà

 

 

 

 

- GV có đề tài

-GV 12

- GV 12

- GV 11

5

- Thi học kỳ II

- Ôn tập các môn thi TN 12

- Gv vào điểm .

- Tham gia coi thi TN12

         + Ôn tập kiến thức khối 12

 

 

 

 

-GV 12

6

-    Tham gia coi thi, chấm thi TN 12.

 

7

-    Tổ chức chấm thi lên lớp

GV Tham gia coi thi, chấm thi đại học cao đẳng, tuyển sinh10.

 

 

                                                                                                            Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2012

                                                                                                                                 TTCM

 

 

                                                                                                                             Cao Hữu Sĩ