Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 15:16 06/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016


SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 
   

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


TP Huế, ngày 11 tháng 09  năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 -2016

TỔ: VẬT LÝ –  CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP

            - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học

2015 – 2016 của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT tỉnh TT.Huế;

            - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Bùi Thị Xuân

            Tổ Vật lý – Công nghệ công nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động năm học

2015 – 2016 như sau:

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ

            Số lượng: 12; Nữ : 04

           Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ:   04            

                                                 Cử nhân:  08

           Đảng viên: 03

           Giáo viên làm công tác chủ nhiệm:  04

Danh sách giáo viên tổ Vật lý – Công nghệ công nghiệp

TT

Họ và tên

Môn dạy

Phân công dạy

Năm sinh

Năm vào nghề

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dũng

Vật lý

12B7

1965

1988

P.HT + CTCĐ

2

Nguyễn Thị Anh Đào

Vật lý

10B9

11B4

1988

2010

PTB

3

Đỗ Thị Hương Giang

Vật lý

12B5,6

10B4,5,6

1982

2005

 

4

Hồ Văn Hiền

Vật lý

12B3,4

11B10,11,12,13

1957

1979

 

5

Hồ Văn Hòa

Vật lý

12B1,2 

10B1,3,7

1975

1998

TTCM

6

Nguyễn Duy Hoàng

Vật lý

10B11

11B6,9

1983

2009

BTĐTN

7

Nguyễn Thị Nhơn

Vật lý

11B1,2,3

10B10,12

1988

2010

PBTĐTN

8

Trần Nguyên Trị

Vật lý

11B5

1984

2011

 

9

Trần Anh Trung

Vật lý

12B8,9

10B2,8

1979

2002

TPCM

10

Mai Thị Thu Vân

Vật lý

11B7,8

10B13,14

1975

1998

 

11

Trần Hưng Đức

Công nghệ

12B1-12B6

11B10-11B13

1987

2009

 

12

Đoàn Chí Hiếu

Công nghệ

12B7,8,9

11B1-11B9

1987

2011

 

1. Thuận lợi

- GV đều đạt chuẩn về chuyên môn và vượt chuẩn,  trình độ tin học từ A trở lên và đã được tập huấn chương trình đổi mới sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học.

- Có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, có ý thức thực hiện  đổi mới phương pháp dạy học, có ý thức rèn luyên kỹ năng sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại.

- Có nhiều giáo viên có ý thức tìm tòi trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học .

- Ngày càng có nhiều khả năng vận dụng và tiếp cận internet cùng các phương tiện dạy học hiện đại.

- Nhà trường luôn cố gắng chuẩn bị cơ sở vật chất tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt.

2. Khó khăn

- Do đầu vào thấp nên phần lớn học sinh thiếu ý thức học tập, thụ động trong giờ học.

- Khâu kiểm tra, đánh giá học sinh và đánh giá giáo viên chưa hoàn toàn phù hợp yêu cầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chưa thật sự là một động lực của việc  thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Trường chưa có các phòng học bộ môn phục vụ cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1.  Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  2. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
  3. Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  4. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

- Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

- Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

  1. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
  2. Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động trong nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy.
  3. Xây dựng Tổ vững mạnh.
  4. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên
  5. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp dạy và học, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

10.  Tham gia tích cực các công tác khác.

III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục

- Thực hiện đúng chương trình của Bộ: Không cắt tiết, dồn tiết, đảo chương trình (trừ các tiết thực hành có thể đảo tiết để tránh trùng lặp giữa các lớp).

- Thực hiện đúng hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm chương trình giảm tải của Bộ.

- Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát theo thống nhất của tổ để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức, kĩ năng.

2. Công tác đổi mới phương pháp dạy học

- Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát triển năng lực của học sinh.

 - Giáo viên tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực, trình độ của HS dựa trên chuẩn kiến thức - kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Giáo viên chủ động vận dụng phối hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn giảm tải.

- Kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Tăng cường thực hiện bài giảng có ứng dụng CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu chung của tổ; ứng dụng các phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng thí nghiệm; xây dựng thư viện bài giảng điện tử, tìm tòi thông tin qua mạng Internet. Xây dựng ngân hàng đề thi đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

- GV thực hiện đủ các bài thực hành quy định trong chương trình và thí nghiệm biểu diễn, chứng minh ở trên lớp.

- Sau mỗi tiết dạy GV cần có bài tập củng cố và câu hỏi hướng dẫn học bài ở nhà để phát huy tính tự học của HS.

- Sinh hoạt tổ CM theo hướng chú trọng nhiều đến nội dung chuyên môn, mỗi tháng xây dựng một chuyên đề chuyên môn để sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng bài giảng mẫu, dạy mẫu để góp ý, xây dựng phương pháp dạy học có hiệu quả nhất...nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học.

Các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo tháng

Chuyên đề 1: Biện pháp và giải pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.

Chuyên đề 2: Phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

Chuyên đề 3: Ứng dụng thí nghiệm ảo nhằm tạo hứng thú học tập của học sinh.

Chuyên đề 4: Sử dụng quy tắc hình bình hành để giải bài toán vật lý.

Chuyên đề 5: Ứng dụng đường tròn lượng giác để giải quyết các bài tập Vật lý.

Chuyên đề 6: Sử dụng  máy tính cầm tay giải bài tập dao động điều hòa.

Chuyên đề 7: Chuẩn hóa số liệu một số bài tập điện xoay chiều.

Chuyên đề 8:

Chuyên đề 9: Hướng dẫn học sinh làm bài tập vẽ kĩ thuật cơ sở.

- Thao gảng, dự giờ: Mỗi giáo viên thao giảng 4 tiết/năm học (02 tiết ở cấp trường và 02 tiết ở cấp tổ ) dự giờ đồng nghiệp 18 tiết/năm học, trong đó 2/3 số tiết dự giờ cùng môn dạy để trao đổi kinh nghiệm (trừ các bộ môn chỉ có 02 giáo viên).

 GV đăng ký thao giảng theo tháng

STT

HỌ VÀ TÊN

HKI

HKII

1

Nguyễn Văn Dũng

 

 

2

Đỗ Thị Hương Giang

Tháng 11

Tháng

3

Hồ Văn Hiền

Tháng 9

Tháng 1

4

Hồ Văn Hòa

Tháng 11

Tháng 3

5

Nguyễn Duy Hoàng

Tháng 12

Tháng 4

6

Trần Anh Trung

Tháng 10

Tháng 2

7

Nguyễn Thị Nhơn

Tháng 10

Tháng 3

8

Nguyễn Thị Anh Đào

Tháng 10

Tháng 2

9

Trần Nguyên Trị

Tháng 12

Tháng 4

10

Mai Thị Thu Vân

Tháng 11

Tháng 3

11

Trần Hưng Đức

Tháng 9

Tháng 1

12

Đoàn Chí Hiếu

Tháng 12

Tháng 4

 

- Hồ sơ chuyên môn: Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của điều lệ nhà trường phổ thông; thanh tra, kiểm tra ở giữa học kỳ, cuối học kỳ và cuối năm học.

    + Sổ điểm cá nhân: Ghi đầy đủ các cột điểm theo qui định, vào điểm kịp thời và đúng quy chế.

    + Sổ báo giảng: Lên lịch vào thứ 6 hàng tuần. Để Sổ báo giảng tại ngăn của tổ chuyên môn. Tránh sửa chữa, tẩy xóa ở Sổ báo giảng. TTCM kí duyệt chương trình hàng tháng.

   + Giáo án: Có bao bìa, ghi rõ họ tên, soạn tách từng tiết, không soạn gộp, ghi rõ ngày tháng soạn, tiết theo PPCT. Soạn đầy đủ các tiết kiểm tra, ma trận đề,  đáp án và biểu điểm chấm. Bài soạn phải bám sát chuẩn kiến thức - kĩ năng. TTCM thực hiện kiểm tra, ký duyệt giáo án hàng tháng.

   + Sổ đầu bài: Ghi khớp với Sổ báo giảng. Ghi đầy đủ các cột mục của Sổ đầu bài. Đánh giá tiết dạy theo đúng yêu cầu của nhà trường, xếp loại phù hợp với nhận xét. Không dùng bút đỏ và bút chì để ghi.

    + Sổ dự giờ: Dùng sổ thống nhất theo mẫu của nhà trường. Các tiết dự giờ phải ghi rõ thời gian dự, người dự, người dạy, tiết, lớp dạy, nội dung giảng dạy và lời nhận xét rút kinh nghiệm của cá nhân sau tiết dự. Dự tiết thao giảng phải có nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại tiết dạy.

    + Sổ ghi chép hội họp: Ghi đầy đủ nội dung các buổi họp của nhà trường và tổ CM.

     + Sổ chủ nhiệm: Ghi đầy đủ các mục đã được qui định. Đề ra Kế hoạch và hướng phấn đấu của năm học 2015 - 2016 phù hợp với đặc điểm tình hình lớp. Dán bảng nội quy vào trang 6 của sổ.

 

3. Đổi mới kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra định kỳ tập trung 1 học kỳ 1 bài theo PPCT đối với lớp 10, 11, 12.

- Kiểm tra HK tập trung đối với lớp 10, 11, 12.

- Đề kiểm tra 15 phút: tự luận, gồm nhiều câu hỏi nhỏ.

- Đề kiểm tra định kỳ tập trung , học kỳ:

  + Khối 10: theo hình thức tự luận.

  + Khối 11:  theo tỷ lệ 60% trắc nghiệm, 40% tự luận.

  + Khối 12: 100% trắc nghiệm.

- Đề kiểm tra định kì ở mức độ vừa phải, phù hợp với đối tượng học sinh của trường, đảm bảo trên 70% có điểm từ trung bình trở lên và phải đạt ít nhất 25% Khá, giỏi.

4. Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập - phụ  đạo học sinh yếu

- Bồi dưỡng học sinh giỏi:

  + Khuyến khích HS tự học, tự nghiên cứu theo sự hướng dẫn, định hướng của tổ CM.

  + Động viên HS cố gắng nổ lực học tập để đạt thành tích.

  + Giáo viên dạy có kế hoạch  kiểm tra và đánh giá HS thường xuyên.

  + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong suốt thời gian ba năm của cấp học.

 Lớp 10

             Thành lập đội tuyển (sau kết quả kỳ thi HSG cấp trường): TTCM

              Chương trình bồi dưỡng (theo đề cương của sở) và GV dạy bồi dưỡng

Nội dung dạy

GV dạy

- Động lực học chất điểm 

- Tĩnh học vật rắn

- Chất khí

Nguyễn Duy Hoàng

Nguyễn Thị Nhơn

 

 

  Lớp 11

             Thành lập đội tuyển: đội tuyển lớp 10 năm trước.

              Chương trình bồi dưỡng (theo đề cương của sở) và GV dạy bồi dưỡng

Nội dung dạy

GV dạy

- Tĩnh điện

- Dòng điện không đổi

- Khúc xạ ánh sáng

- Mắt và các dụng cụ quang

Trần Nguyên Trị

Mai Thị Thu Vân

 

 Lớp 12

             Thành lập đội tuyển: đội tuyển lớp 11 năm trước.

              Chương trình bồi dưỡng (theo đề cương của sở) và GV dạy bồi dưỡng

Nội dung dạy

GV dạy

- Dao động cơ

- Dòng điện xoay chiều

- Mạch dao động

- Ôn tập (đề thi thử)

Đỗ Thị Hương Giang

Hồ Văn Hòa

Trần Anh Trung

 

- Phụ  đạo học sinh yếu:

  + Nâng cao chất lượng HS yếu để HS có thể vượt qua mức trung bình trong năm học.     

  + Giáo án ôn tập kiến thức cơ bản cho HS khối 12 phải phù hợp với lực học của HS, Chương trình ôn tập thống nhất theo Đề cương của tổ CM.

  + Kết hợp với nhà trường và phụ huynh để theo dõi và quản lý việc học tập của HS.

5. Tổ chức hoạt động ngoại khoá

 Phối hợp với tổ Toán và tổ Hóa tổ chức đố vui để học cho học sinh trong tháng 03/2016.

6. Tham gia các hội thi cấp trường và hội thi cấp tỉnh

- Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường ( 10/2015)

             Giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp trường: Nguyễn Thị Nhơn; Đoàn Chí Hiếu.

-  Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (3/2016)

            Giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh: Nguyễn Thị Nhơn

- Cuộc thi “ý tưởng sáng tạo”, sáng tạo KHKT cấp trường và có học sinh tham gia thi KHKT cấp tỉnh.

7. Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp chuyên môn         

- TTCM thực hiện nghiêm túc việc quản lý nền nếp chuyên môn.

- GV thao giảng, dự giờ đủ số tiết quy định.

-  Kiểm tra hồ sơ giáo án hằng tháng và cuối kỳ.

- Giáo viên thực hiện việc nhập điểm đầy đủ, đúng thời gian quy định vào sổ gọi tên và ghi điểm, sổ học bạ, cổng QLTTGDĐT.

- TTCM đăng kế hoạch, bài viết lên Website của trường.

- Tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh thi tốt nghiệp THPT

8. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)

- GV xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện). Kế hoạch BDTX của cá nhân được lãnh đạo nhà trường phê duyệt

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập trung; thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch BDTX của các nhân theo đúng kế hoạch của trường và tổ CM.

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và chuẩn bị tốt các tiết thao giảng có nội dung đánh giá liên quan đến các nội dung BDTX

- Lập sổ BDTX để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra.

            - GV viết bài báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân.

            - 100% GV được đánh giá, xếp loại giỏi.

9. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên

 -Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện chế độ làm việc của giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn và nhà trường;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa họ.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn theo đúng phân phối chương trình, cuối tuần thực hiện báo giảng của tuần tới để BGH kiểm tra và kí duyệt

- Chuẩn bị và soạn bài, thí nghiệm (nếu có) trước khi lên lớp, kiểm tra và chấm bài đảm bảo đúng và kịp tiến độ, ghi, nhận xét và đánh giá giờ dạy, ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí theo đúng quy định của nhà trường hoặc khi có thông báo.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khai thác hiệu quả tranh ảnh, video… các phần mềm chuyên  dụng cho bộ môn, nhằm phát huy tối đa tính năng của các phương tiện trực quan. Chú ý không lạm dụng công nghệ thông tin để biến “đọc chép ” sang “chiếu chép” mà kết hợp hợp lý giữa các phương pháp trong đó có việc vận dụng CNTT.

- Lên lớp đúng giờ, không tự tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy, dạy thay khi được tổ trưởng hoặc nhà trường phân công. Chủ động đề xuất phương án dạy bù tiết (nếu thiếu tiết);

- Đảm bảo có đủ hồ sơ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm và học thêm;

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với các giáo viên khác, với gia đình học sinh, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành, của Sở GD&ĐT, của nhà trường và của chính quyền địa phương.

10.  Công tác thanh tra, kiểm tra

          - Hàng tháng BGH tiến hành kiểm tra các nội dung:

            + Lên lịch báo giảng ở Sổ báo giảng và đăng lên Website của trường;

            + Thực hiện chương trình giảng dạy, ghi chép ở sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm;

            + Giáo án;

            + Ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

          - Thanh tra toàn diện 30% giáo viên/môn.

 GV thanh tra toàn diện:

STT

Họ và tên

Môn dạy

Chức   vụ

1

Nguyễn Thị Anh Đào

Vật lý

 

2

Đoàn Chí Hiếu

CNCN

 

3

Nguyễn Thị Nhơn

Vật lý

 

           

10. Công tác chủ nhiệm lớp

- Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, bám lớp, có biện pháp tích cực phù hợp đặc điểm tình hình của lớp để đưa tỉ lệ hạnh kiểm, học tập phù hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên bộ môn và phụ huynh để có biện pháp giáo dục có hiệu quả.

- Học hỏi kinh nghiệm chủ nhiệm của các thầy cô giáo đi trước.

- Cố gắng xếp vị thứ cao trong các đợt thi đua và cuối năm. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn trường đề ra.

11. Chỉ tiêu thi đua của tổ chuyên môn

 a) Đối với GV:

- Danh hiệu thi đua cá nhân:

  + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0

    + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 GV

    + Lao động tiên tiến: 08 GV

    + Có giáo viên đạt giải hội thi GVDG cấp trường và cấp tỉnh.

 - Danh hiệu thi đua tổ CM:  Phấn đấu đạt danh hiệu “Tổ Lao động xuất sắc” và “Tổ công đoàn xuất sắc”.

 - Đăng k‎ý danh hiệu thi đua cá nhân:

STT

Ông, bà

HỌ VÀ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

NHÀ NƯỚC

CÔNG ĐOÀN

1

Ông

Nguyễn Văn

Dũng

CSTĐ cơ sở

ĐVCĐ xuất sắc

2

Ông

Trần Hưng

Đức

CSTĐ cơ sở

ĐVCĐ xuất sắc

3

Ông

Hồ Văn

Hòa

CSTĐ cơ sở

ĐVCĐ xuất sắc

4

Ông

Nguyễn Duy

Hoàng

CSTĐ cơ sở

ĐVCĐ xuất sắc

5

Nguyễn Thị Anh

Đào

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

6

Đỗ Thị Hương

Giang

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

7

Ông

Hồ Văn

Hiền

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

8

Ông

Đoàn Chí

Hiếu

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

9

Nguyễn Thị

Nhơn

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

10

Ông

Trần Nguyên

Trị

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

11

Ông

Trần Anh

Trung

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

12

Mai Thị Thu

Vân

LĐTT

ĐVCĐ xuất sắc

b) Đối với HS:

  - Chất lượng bộ môn: tỉ lệ học lực TB trở lên: trên 70%

  - HSG cấp Tỉnh: Phấn đấu có giải.

  - Tốt nghiệp THPT: HS đạt điểm 5 trở lên: 95%.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GV THỰC HIỆN

08/2015

-   Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016

- GV toàn tổ

-   Thống nhất phân phối chương trình và các tiết tự chọn khối 10,11,12.

- GV toàn tổ

 

- Tham gia học chính trị đầu năm học.

- GV toàn tổ

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho đối tượng 4. Viết bài thu hoạch.

- GV toàn tổ

- Tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

- Thầy Trung

- Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học

TTCM và cô Đào

9/2015

-   GVCN lập hồ sơ lý lịch HS; ghi lý lịch HS vào sổ ghi điểm và học bạ.

Th.Đức; Th.Trung; C.Nhơn; C.Vân

- Sinh hoạt Tổ CM:

+  Phổ biến quy chế CM. Lập kế hoạch PPCT dạy tự chọn

+ Giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm (SKKN).

+ Xây dựng kế hoạch năm học của TCM và của cá nhân.

+ Lập danh sách giáo viên tham gia dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, giáo viên được thanh tra toàn diện.

+ Triển khai chuyên đề biện pháp và giải pháp nâng cao chất lượng mủi nhọn và chất lượng đại trà.

+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016.

GV toàn tổ

 

- GV thao giảng, dự giờ thăm lớp của các thành viên trong tổ.

GV toàn tổ

 

- Đăng ký đề tài Hội thi “Ý tưởng sáng tạo”, (tối thiểu 01 đề tài) hạn cuối ngày 09/10. GV hướng dẫn HS và lên kế hoạch thực hiện đề tài và tham gia Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” cấp trường ngày 19/10/2014.

Thầy Hoàng

- Bồi dưỡng HSG Khối 12 bắt đầu từ 01/9/2015

    + Thống nhất chương trình dạy bồi dưỡng.

    + Phân công GV dạy bồi dưỡng.

- C.Giang; Th.Trung; Th.Hòa; Th.Trị

 

- Tham dự Hội nghị cán bộ công chức

GV toàn tổ

- Giáo viên nhập điểm vào sổ và mày vào cuối tháng.

GV toàn tổ

10/2015

- Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: Ứng dụng thí nghiệm ảo nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh.

GV toàn tổ

- GV thao giảng, dự giờ thăm lớp của các thành viên trong tổ.

GV toàn tổ

-   Kiểm tra tình hình dạy học, Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

TTCM và tổ phó

 

 - Kiểm tra định kỳ tập tập trung lớp 10

GV được phân công

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG Khối 12

Cô Giang

-   Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và lập danh sách đội tuyển HSG cấp tỉnh.

 

-   Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị dạy học; dạy thực hành tại phòng thực hành.

 

- GV toàn tổ, TTCM và C.Đào chịu trách nhiệm chung

-   Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

-   Thanh tra toàn diện GV

Cô Đào

-   GV ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm; nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

 

11/2015

Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: Phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

GV toàn tổ

-   Tham gia phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11: đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt.

GV toàn tổ

 

- Dự thi HSG THPT cấp tỉnh.

 

-   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề tài STKHKT

TTCM, TPCM và GV hướng dẫn đề tài

-   Tham gia kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11.

GV toàn tổ

-   Thanh tra toàn diện GV

Cô Nhơn

-   GV tiếp tục thao giảng, dự giờ.

GV toàn tổ

 - Kiểm tra định kỳ tập tập trung lớp 11

GV được phân công

 - Kiểm tra định kỳ tập tập trung lớp 12

GV được phân công

-   GV ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm; nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

GV toàn tổ

 

 

 

 

 

 

 

12/2015

- Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: Sử dụng quy tắc hình bình hành để giải bài toán vật lý.

GV toàn tổ

- GV tiếp tục thao giảng, dự giờ.

 

- Rà soát chương trình học kì I, giới hạn nội dung thi học kì I.

 

-   Phân công GV ra đề cương ôn tập cho từng khối 10, 11, 12.

K10:Th.Trung; K11: Th.Hoàng ;K12: Th. Hòa.

- Thống nhất nội dung đề thi học kì I khối 10, 11, 12

GV toàn tổ

- GV nộp đề thi học kì cho tổ trưởng. Tổ trưởng tổng hợp đề thi học kì nộp cho trường.

GV toàn tổ

-   Triển khai bồi dưỡng HSG khối 10 và 11.

GV toàn tổ

-   Thanh tra toàn diện GV

Th. Hiếu

-   Kiểm tra HKI khối 12

GV được phân công

-   Tham gia cuộc thi NCKH cấp trường. Hoàn chỉnh đề tài tham gia cuộc thi NCKH cấp tỉnh (nếu có).

GV hướng dẫn HS làm đề tài

 

-   Ghi các cột điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm; nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

GV toàn tổ

-   Kiểm kê cuối năm 2015

 

01/2016

- Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: Ứng dụng đường tròn lượng giác để giải quyết các bài tập Vật lý.

GV toàn tổ

-   Tiếp tục kiểm tra và coi kiểm tra học kì I cho khối 10&11

GV toàn tổ

 

-   GV chấm bài, nộp bài kiểm tra HKI. Hoàn thành ghi điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm; nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

- GV toàn tổ

 

-   Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (nếu có).

GV hướng dẫn HS làm đề tài

-   GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lực.

Th. Đức, Cô Vân, Cô Nhơn, Th. Trung.

-   Kiểm tra hồ sơ, giáo án của toàn thể  giáo viên.

TTCM và TPCM

-   Sơ kết học kỳ I.

GV toàn tổ

02/2016

- Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề: : Sử dụng  máy tính cầm tay giải bài tập dao động điều hòa.

GV toàn tổ

-   Thao giảng, dự giờ

 

-   Thanh tra toàn diện GV

Cô Đào

- Triển khai công tác hướng dẫn thực tập sư phạm sinh viên năm 4 ĐHSP Huế.

 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án

TTCM; TPCM

03/2016

- Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai chuyên đề Chuẩn hóa số liệu một số bài tập điện xoay chiều.

G