Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 17:30 27/09/2013  

kế hoạch tháng 9 tổ Hóa

                                            KẾ HOẠCH THÁNG 9

                                              Năm học 2013 - 2014

 

       - Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

       - Thống nhất phân phối chương trình năm học 2013 -2014.

       - TTCM lập kế hoạch năm học của tổ để nộp cho lãnh đạo.

       - Tiến hành đăng ký chất lượng bộ môn, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong NH 2013 – 2014.

       - GV lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.

       - Giáo viên lập kế hoạch cá nhân năm học 2013-2014.

       - Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên  dạy bồi dưỡng lập danh sách học sinh  học bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra và đánh giá học sinh:

       - Giáo viên  tiến hành  đăng ký thao giảng: 2 tiết / 1 HK / 1 GV (Một tiết cấp tổ, một tiết cấp trường).   

       - GVCN cập nhật thông tin học sinh lên cổng thông tin của Sở GD&ĐT, GVBM lên lịch báo giảng trên website của trường.

      

  

                                                                            Huế, ngày 30 tháng 08 năm 2013

                                                                                                   TTCM

 

 

 

 

Tải file