Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 09:54 05/01/2015  

Kế hoạch tháng 1 năm 2015

1. Tiếp tục kiểm tra học kỳ I, năm học 2014 – 2015. Tổ chức chấm chung 8 môn kiểm tra tập trung.

2. GVBM hoàn thành nhập điểm lên cổng QLTTGDĐT và ghi vào sổ GT&GĐ.

3. Họp xét hạnh kiểm, thi đua của học sinh.

4. Tổ chức thi IOE cấp trường (vòng 2). Tổ chức thi giải toán trên Internet cấp trường (vòng 1).

5. Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của giáo viên.

6. Tổ chuyên môn và tổ công đoàn sơ kết học kỳ I.

7. Đoàn TN sơ kết HKI trong học sinh, nhà trường sơ kết HKI trong HĐGD.

8. Xây dựng thời khóa biểu HKII.

9. Tổ chức thi HSG khối 10 và 11.

10. Hướng dẫn thực tập sư phạm cho sinh viên ĐHSP và ĐHNN Huế.

11. Xây nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh.

12. Các tổ chuyên môn lập dự trù kinh phí hoạt động chuyên môn năm 2015 (năm tài chính).

 

Các tin khác