Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 08:11 03/01/2017  

Kế hoạch tháng 12 năm 2016

Stt

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Hướng dẫn đề cương ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ I

LĐ, TCM

2

Tham gia tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức.

TCM

3

Tổ chức thi KHKT cấp trường.

4

Ngoại khóa: Phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AISD

Tổ Sinh-CNNN

ĐTN

5

Giáo viên chấm, trả bài KTHKI.

GV

6

Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN

BGH,ĐTN

7

Thi NCKH cấp trường

BGH

8

Tập luyện và tham gia Hội thao quốc phòng

Tổ TD-QP

9

Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và Lễ kết nạp đoàn viên mới, đợt 1 năm học 2016 – 2017

ĐTN

Các tin khác