Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 10:18 09/02/2015  

Kế hoạch tháng 2 năm 2015

1. Tập trung quản lý nền nếp học tập của học sinh trước, trong và sau tết Ất Mùi.

2. Phân công trực tết Ất Mùi

3. Kiểm tra, thanh tra, dự giờ giáo viên.

4. Dạy ôn tập cho học sinh K12

5. Bồi dưỡng HSG khối 10 và 11

6. Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3

Các tin khác