Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 10:18 09/02/2015  

Kế hoạch tháng 2 năm 2015

1. Tập trung quản lý nền nếp học tập của học sinh trước, trong và sau tết Ất Mùi.

2. Phân công trực tết Ất Mùi

3. Kiểm tra, thanh tra, dự giờ giáo viên.

4. Dạy ôn tập cho học sinh K12

5. Bồi dưỡng HSG khối 10 và 11

6. Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3

Các tin khác