Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 10:18 09/02/2015  

Kế hoạch tháng 2 năm 2015

1. Tập trung quản lý nền nếp học tập của học sinh trước, trong và sau tết Ất Mùi.

2. Phân công trực tết Ất Mùi

3. Kiểm tra, thanh tra, dự giờ giáo viên.

4. Dạy ôn tập cho học sinh K12

5. Bồi dưỡng HSG khối 10 và 11

6. Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3

Các tin khác