Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 09:21 03/04/2017  

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

Stt

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1

Thẩm định SKKN

Hội đồng thi đua-khen thưởng

2

Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2017.

Hội đồng xét nâng lương

3

Thi thử THPTQG 2017 lần 2.

 

4

Kiểm tra HKII đối với lớp 12. Phổ biến đề cương ôn tập HKII đối với lớp 10&11

BGH, HĐSP

5

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đối với HS lớp 12.

Hội đồng xét hạnh kiểm và điều kiện dự thi

6

Hoàn thành hồ sơ dự thi, nhập dữ liệu thi và hồ sơ thi THPTQG 2017.

Chuyên môn, giáo vụ, Thầy Toàn, cô Thảo

7

Giáo viên hoàn thành  báo cáo quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.

Các tổ chuyên môn

8

Ngoại khóa tổ Hóa học

Tổ chuyên môn Hóa học

9

Sửa chữa cơ sở vật chất

 

Các tin khác