Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 09:21 03/04/2017  

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

Stt

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1

Thẩm định SKKN

Hội đồng thi đua-khen thưởng

2

Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2017.

Hội đồng xét nâng lương

3

Thi thử THPTQG 2017 lần 2.

 

4

Kiểm tra HKII đối với lớp 12. Phổ biến đề cương ôn tập HKII đối với lớp 10&11

BGH, HĐSP

5

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đối với HS lớp 12.

Hội đồng xét hạnh kiểm và điều kiện dự thi

6

Hoàn thành hồ sơ dự thi, nhập dữ liệu thi và hồ sơ thi THPTQG 2017.

Chuyên môn, giáo vụ, Thầy Toàn, cô Thảo

7

Giáo viên hoàn thành  báo cáo quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên.

Các tổ chuyên môn

8

Ngoại khóa tổ Hóa học

Tổ chuyên môn Hóa học

9

Sửa chữa cơ sở vật chất

 

Các tin khác