Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường

Cập nhật lúc : 04:52 07/09/2015  

Kế hoạch tháng 9 năm 2015

1. Tổ chức khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

2. Chỉ đạo giáo vụ hoàn thành học bạ, các loại sổ sách, hồ sơ theo quy định. 

3. Tổ chức hội nghị CBCCVC.

4. Hoàn thành đề án tinh giảm biên chế.

5. Duyệt kế hoạch hoạt động của Đoàn trường và Hội CTĐ.

6. Họp phụ huynh học sinh các lớp, đại hội Hội CMHS toàn trường.

7. Triển khai học nghề cho học sinh khối 11.

8. Tiến hành sửa chữa và mua sắm đồ dùng dạy học.

9. Triển khai công tác chuẩn bị thành lập trường (thành lập các tiểu ban, làm đẹp khuôn viên nhà trường).

10. Hoàn thành công tác tự đánh giá.

11. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

12. Hoàn thành các khoản thu đầu năm.

Các tin khác