Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm

Cập nhật lúc : 09:15 07/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 04  NĂM 2018

  1. Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2018.
  2. Hoàn thành hồ sơ thi THPTQG.
  3. Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi THPT QG.
  4. Thẩm định SKKN.
  5. Tổ chức dạy thêm đối với khối 12
Các tin khác