Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm

Cập nhật lúc : 09:15 07/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 04  NĂM 2018

  1. Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2018.
  2. Hoàn thành hồ sơ thi THPTQG.
  3. Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi THPT QG.
  4. Thẩm định SKKN.
  5. Tổ chức dạy thêm đối với khối 12
Các tin khác