Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:10 11/05/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05- NĂM HỌC 2017 – 2018

- Kiểm tra học kỳ II.

- Tăng cường ôn tập để thi TNTHPT quốc gia

- Hoàn thành các cột điểm, tổng kết cho HS

- Hoàn thành các loại sổ sách, biểu mẫu

- Tổng kết năm học

- Phổ biến đề cương thi lại

- Bồi dưỡng HSG khối 11,10

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

- Đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm.

 - Xếp loại và tổng hợp 

                                                                                                                                                               Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                   Hà Thị Phượng

Các tin khác