Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm

Cập nhật lúc : 09:27 16/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

(Từ ngày 15/4 đến 21/4/2019)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 15/4)

 

Nghỉ bù

BA (16/4)

 

TƯ (17/4)

Họp trực tuyến tại số 11 Lý Thường Kiệt

NĂM (18/4)

 

Họp hội đồng xét nâng lương

SÁU (19/4)

BẢY(20/4)

Dạy lớp 12B4

CHỦ NHẬT(21/4)

 

 

Thanh tra thi nghề tại trường THPT Hà Trung

Các tin khác