Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm

Cập nhật lúc : 09:09 07/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37

(Từ ngày 7/5 đến 13/5/2018)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 07/5)

 

Thi thử THPT đối với khối 12

 

BA (8/5)

 

 

 

TƯ (9/5)

 

 

NĂM (10/5)

 

 

SÁU (11/5)

 

 

BẢY(12/5)

Hội ý BGH

Họp đại diện CMHS khối lớp 12

 

CHỦ NHẬT(13/5)

 

 

Họp CMHS khối 12 theo lớp

 

Các tin khác