Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng Phạm Thị Ngọc Tâm

Cập nhật lúc : 10:47 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 26

(Từ ngày 18/2 đến 24/2/2019)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 18/2)

 

Họp liên tịch

BA (19/2)

 

TƯ (20/2)

NĂM (21/2)

Hội ý BGH

SÁU (22/2)

Họp tại sở GD&ĐT

BẢY(23/2)

Dạy lớp 12B4

CHỦ NHẬT(24/2)

 

 

Các tin khác