Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hiền

Cập nhật lúc : 10:08 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 26

 

TỪ 18/02/2019 ĐẾN NGÀY 16/02/2019

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(18/2)

07h00:Chào cờ

08h30:  Họp liên tịch

 

16h30: Chào cờ

 

 

BA

(19/2)

-Tiết 4-5: Dạy lớp 12B3

 

 

(20/2)

Trực lãnh đạo:Lê Thị Thu Hiền

 

 

NĂM

(21/2)

 

 

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

 

SÁU

(22/2)

 

 

 

 

BẢY

(23/02)

Tiết 4-5: Dạy lớp 12B3

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

 

CHỦ NHẬT

(24/02)

06h30: Tham gia ngoại khóa “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” tại Đà Nẵng cùng tổ Sử-Địa_GDCD

 

Các tin khác