Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:51 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (7/3)

 

7h00: Dự chào cờ

8h30: Hội ý BGH

16h30: Dự chào cờ

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thi GVDG cấp tỉnh

BA (8/3)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (9/3)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (10/3)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Dự giờ GV

Họp hội đồng kỷ luật

SÁU (11/3)

7h30: Họp ở Thành ủy

Dự giờ GV

BẢY (12/3)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(13/3)

 

 

Các tin khác