Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:51 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (7/3)

 

7h00: Dự chào cờ

8h30: Hội ý BGH

16h30: Dự chào cờ

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thi GVDG cấp tỉnh

BA (8/3)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (9/3)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (10/3)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Dự giờ GV

Họp hội đồng kỷ luật

SÁU (11/3)

7h30: Họp ở Thành ủy

Dự giờ GV

BẢY (12/3)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(13/3)

 

 

Các tin khác